«Ἄστε τὰ παιδιὰ ἥσυχα. Εἶναι ἔγκλημα…»

Πρὶν δυὸ μέρες εἶδα στὸ ἰατρεῖο μου ἕνα μικρὸ ἀγοράκι 7 χρόνων. Ἔφερε τὸν μικρὸ ὁ μπαμπάς του συνοδευόμενοι ἀπὸ τὴν μαμὰ καὶ τὸν πιὸ μικρὸ ἀ­δελφὸ 5 χρόνων. Ὁ μικρὸς παρουσίαζε πονοκεφάλους. Παράξενο γιὰ ἕνα μι­κρὸ 7 χρόνων νὰ ἔχει πονοκεφάλους. Παρουσίαζε πρόβλημα ὅρασης καὶ εἶχε γυαλιὰ μυωπίας, ἔκανε ἐγχείρηση κρεατάκια στὴ μύτη (πολύποδες) καὶ ἐγχεί­ρηση ἀμυγδαλές. Εἶχε στοματικὴ ἀναπνοή. Δηλαδὴ ἀναπνέει μὲ τὸ στόμα.

Τὸν ἐξέτασα νευρολογικὰ καὶ στὴ συνέχεια τοῦ ἔκανα ἕνα τὲστ μέτρησης τοῦ ὀξυγόνου στὸ αἷμα καὶ τοῦ παλμοῦ. Ἐπανέλαβα τίς μετρήσεις χωρὶς μάσκα. Ἡ διαφορὰ ἦταν ἐμφανής. Μὲ τὴν μάσκα, ὁ μικρὸς ἔχει 10 παλμοὺς στὸ λεπτὸ περισσότερους καὶ 2% μείωση τοῦ ὀξυγόνου. Ταυτόχρονα παρατήρησα ὅτι ἡ μάσκα μετὰ ἀπὸ 20 λεπτὰ χρήσης ἦταν γεμάτη σάλια. Ἔγραψα ἕνα πιστοποιητικὸ γιὰ τὸν μικρὸ καὶ τὸ ἔδωσα στοὺς γονεῖς, μὲ τὸ σκεπτικὸ νὰ μεταφερθεῖ στοὺς δασκάλους του, ὥστε νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ χρήση μάσκας, ἐξηγώντας ὅτι μόνο κακὸ θὰ προσφέρει σὲ αὐτὸ τὸ παιδί. Συνέστησα δηλ. ὅπως γίνει ἐξαίρεση στὴν χρήση μάσκας.

Ἡ ἀπάντηση τῶν «ἁρμοδίων» ἦταν γελοῖα. Ὁ γιατρὸς συνέστησε, εἶπαν στοὺς γονεῖς. Δὲν ἐπέβαλε. Ἡ δασκάλα τοῦ μω­ροῦ τὸ κατσαδιάζει καθημερινῶς. Μπού­λιγκ καθαρό. Μέχρι σημείου πάει ἡ ἴδια καὶ τοῦ τὴν τοποθετεῖ. Καὶ τί τοποθετεῖ; Μιὰ μάσκα γε­μάτη σάλια, ξανὰ καὶ ξανά.

Ἀγαπητοί μου δάσκαλοι! Οἱ γιατροὶ δὲν ἐπιβάλλουν. Ἁπλὰ συστήνουν γιὰ τὸ χειρουργεῖο, γιὰ τὴν λήψη φαρμάκων, γιὰ τὴν χρήση κολάρου, ζώνης, νάρθηκα, ἀποφυγῆς ἢ χρήσης μάσκας. Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα ἡ ἐκτέλεση τῆς σύστασης ἔγκειται σὲ αὐτὸν ποὺ παίρνει τὴν συνταγὴ ἢ σὲ αὐτοὺς ποὺ εἶναι ὑ­πεύθυνοι γιὰ τὴν πραγματοποίησή της.

Ψιλὰ γράμματα φαίνεται ὅτι εἶναι ὅλα αὐτά.

Φυσικὰ σὲ αὐτὸ τὸ θέμα, τὴν εὐθύνη φέρει τὸ ὑπουργεῖο τῆς ὑγείας καὶ οἱ λεγόμενες συμβουλευτικές μας ἐπιτροπές. Νὰ ἔχεις τὰ παιδιὰ τοῦ δημοτικοῦ γιὰ τόσες συνεχεῖς ὧρες μὲ μιὰ μάσκα στὸ πρόσωπο, εἶναι πέραν τοῦ ἀνώμαλου. Εἶναι ἀνθυγιεινό. Τόσο σὲ θέματα ψυχολογίας ὅσο καὶ σωστοῦ μεταβολισμοῦ στὸν ἐγκέφαλο.

Ἄστε τὰ παιδιὰ ἥσυχα. Εἶναι ἔγκλημα. Πῶς δὲν τὸ καταλαβαίνετε; Οὔτε κράτος οὔτε ἀντιπολίτευση. Ὅ,τι τοὺς παίζουν ἀπὸ Ἑλλάδα αὐτὸ χορεύουν καὶ μὲ τὸ παραπάνω.

Dr. Mιχάλης Σπύρου, Νευροχειρουργός