Περὶ τοῦ θεωρουμένου «ὀρθόδοξου» ἐμβολίου Novavax!

Ἀπαντήσεις σὲ ἐρωτήσεις τοῦ δημοσιογράφου κ. Δαμιανίδη τοῦ σταθμοῦ Focus

Περὶ τοῦ θεωρουμένου «ὀρθόδοξου» ἐμβολίου Novavax! τοῦ θεολόγου – ψυχιάτρου π. Στυλιανοῦ Καρπαθίου

Εἶναι ἀμερικανικῆς κατασκευῆς καὶ προελεύσεως, ὅπως λέγαμε καὶ στὸν στρατὸ γιὰ τὰ ὅπλα!!!

Κατ᾽ ἀρχὰς αὐτὸ εἶναι ἕνα πρωτεϊνικὸ ὅπως λέγεται ἐμβόλιο.

Σὲ κάθε περίπτωση μιλᾶμε γιὰ τὸν ἴδιο κυτταρικὸ ὑποδοχέα, ὁ ὁποῖος παράγεται στὸ ἐργαστήριο μὲ αὐτοὺς τοὺς ὑποδοχεῖς τοὺς ὁποίους γνωρίζουμε μὲ τὰ ἤδη κυκλοφοροῦντα ἐμβόλια.

Κατευθύνεται καὶ τοῦτο στὸ κύτταρο.

Γίνεται χρήση νανοσωματιδίων.

Ὅπως λειτουργοῦν καὶ οἱ ἄλλοι κορωνοϊοί, ὅπου δὲν βλέπουμε νὰ ὑπάρχει τὸ φαινόμενο τῆς μνήμης, κατὰ παρόμοιο τρόπο δὲν βλέπουμε κι ἐδῶ νὰ ἔχουμε φαινόμενο μνήμης.

Γιὰ νὰ ὑπάρξει φαινόμενο μνήμης ἔχουν κάνει τὸ ἑξῆς: Πέρα ἀπὸ τὴν ὅποια ἐμβολιαστικὴ δυναμική, τὴν ὁποία μπορεῖ [νὰ ἔχει] τὸ novavak, αὐτοὶ ἔχουν βάλει μέσα κι ἕναν ἀνοσοενισχυτὴ ἀπὸ ἕνα φυτὸ τῆς Χιλῆς ποὺ ὀνομάζεται Quillaja Saponaria.

Καλλιεργοῦνται σὲ νυχτοπεταλοῦδες ἢ σὲ ὠοθῆκες χάμστερ καὶ πάει λέγοντας.

Καὶ τὸ σημαντικότερο γιὰ ἐμᾶς, τὸ πνευματικὸ θέμα, εἶναι ὅτι καὶ πάλι στὴν τρίτη προκλινικὴ φάση χρησιμοποιοῦνται ἀνθρώπινα ἐμβρυικὰ κύτταρα. Ἔχουμε ἀκριβῶς τὸ ἴδιο παραμύθι μὲ τὸν ἴδιο τρόπο.

………………………………………………………………

Ἂν στὰ ἄλλα [«ἐμβόλια»] ἔχουμε ἕναν ἄμεσο γενετικὸ τροποποιητή, ἐδῶ ἔχουμε ἕναν ἔμμεσο γενετικὸ τροποποιητὴ καὶ πρέπει νὰ τονίσουμε ὅτι ἐπειδὴ ὁ ἰὸς δὲν εἶναι καθαρός/φυσικὸς ἰὸς ἀλλὰ εἶναι μία χίμαιρα, δηλαδὴ εἶναι ἕνα πὰζλ θὰ λέγαμε ἰῶν, γι᾽ αὐτὸν λοιπὸν τὸν λόγο εἶναι δυνατὸν θραύσματα ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἰοὺς ὅπως ἀπὸ τὸ ἔϊτζ -εἶναι κάτι ποὺ τὸ ἔχει σημειώσει καὶ ὁ Μοντανιὲ μὲ ἕναν διαφορετικὸ τρόπο- νὰ ἀλλάξουν τὰ δεδομένα καὶ μὲ τὴν ἀντίστροφη μεταγραφάση νὰ συνεχίσουμε νὰ ἔχουμε ἀκριβῶς τὰ ἴδια ἀποτελέσματα μὲ αὐτὰ τὰ ἀποτελέσματα τὰ ὁποῖα ἔχουμε μέχρι σήμερα. …Μὲ τὰ ἀποτελέσματα τοῦ ἔϊτζ. Ὄχι ὅτι κολλάει ὁ ἄνθρωπος ἔϊτζ, ἀλλὰ τὰ ἀποτελέσματα τοῦ ἔϊτζ.

………………………………………………………………

Ναὶ μὲν ἡ πρωτεΐνη δὲν περνάει στὸ dna, ἐ­πειδὴ ὅμως ὁ ἰὸς δὲν εἶναι φυσικὸς ἰὸς ἀλλὰ εἶναι ἕνα πὰζλ ἰῶν. Mὲ ἄλλα λόγια ἔχουμε θραύσματα ἔϊτζ πάνω στὸν ἰὸ καί [θραύσματα] ἄλλων ἰῶν, γι᾽ αὐτὸν λοιπὸν τὸν λόγο μπορεῖ εἰσερχόμενο μέσα στὸ κύτταρο τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὰ νανοσωματίδια, καὶ μὲ βάση τὴν ἀντίστροφη μεταγραφάση, νὰ συνεχίσουμε νὰ ἔχουμε τὰ ἴ­δια ἀποτελέσματα τὰ ὁποῖα ἔχουμε καὶ μὲ τὰ m-RNA καὶ μὲ τὰ viral vector.

ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: … Λένε ὅτι θὰ ἔλθει Μάρτιο τὸ ἐμβόλιο. Ἄρα θὰ ξεκινήσει μία διαδικασία ἐμβολιασμοῦ Μάρτιο, Ἀπρίλιο…

Κύριε Δαμιανίδη μὲ συγχωρεῖτε. ΚΟΙΝΟΣ ΝΟΥΣ. Πότε γίνονται τὰ ἐμβόλια; Τὰ ἐμβόλια γίνονται τὸ Φθινόπωρο. Τί θέλουν τὸν Μάρτιο τὰ ἐμβόλια, ὅταν ἔρχεται τὸ καλοκαίρι καὶ δὲν ἔ­χουμε ἰώσεις; Κοινὴ λογική.

Ὁ ΣΤΟΧΟΣ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΣ…