Ἐκκοσμίκευσι ποῦ;

Ὁ ὅσιος Δανιὴλ ὁ Στυλίτης (11 Δεκ.) κατέβηκε ἀπὸ τὸν στῦ­λο του ὑποτασσόμενος στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ πῆγε στὸν βασιλέα Βασιλίσκο (476-8 μ.Χ.) νὰ τὸν ἐ­λέγ­ξῃ διότι ὑπερασπιζόταν τοὺς αἱρετικοὺς μονοφυσίτες. Πλῆθος λαοῦ ἀκολούθησαν τὸν ἅγιο κάνοντας αὐθόρμητα μία θεία διαδήλωσι.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἤλεγξε τὴ βασίλισσα Εὐδοξία γιατὶ ἔκανε χοροὺς μπροστὰ στὸ ναὸ ἐν ὥρᾳ θείας λειτουργίας καὶ γιατὶ ἅρπαξε τὸν ἀγρὸ μίας χήρας. Καὶ τό­σοι ἄλλοι ἅγιοι ἤλεγξαν βασιλεῖς καὶ μεγιστᾶνες γιὰ τὶς ἀ­πο­κλίσεις τους σὲ θέματα πίστεως ἢ ἤθους.

Ἀσφαλῶς οἱ ἅγιοι μὲ τὶς ἐν­έρ­γει­ές τους αὐτὲς δὲν εἶχαν ἐκ­κο­σμι­κευθῆ, ἀλλ᾽ ἀγωνίζονταν νὰ βάλουν φρένο στὴν κατηφόρα τῆς κολάσεως· καὶ γι᾽ αὐτὸ γεραίρονται αἰω­νίως.

Ἀντιθέτως ἡ παράλλαξι ἢ ἡ ἀ­πο­σιώπησι τῆς φωνῆς τῆς Ἐκ­κλη­­σίας γιὰ νὰ ἀρέσῃ στὰ αὐτιὰ τῆς ἐξουσίας ἢ στὰ παπαγαλάκια της, τὴν λεγομένη τετάρτη ἐξουσία (τὰ μ.μ.ἐ.), αὐτὴ ἀκριβῶς συν­ιστᾷ ἐκ­κοσμίκευσι. Ὁ ὅσιος Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ ἔλεγε· «Σήμερα οἱ πολιτικοὶ προσπαθοῦν νὰ πλησιάσουν τὴν Ἐκκλησία διὰ τῆς Ἱε­ραρχίας» (Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη).

Ἡ ἀπολυτοποίησι προσώπων, κομμάτων, ἰδεολογιῶν καὶ ἡ ταύτισι μὲ αὐτὰ συνιστᾷ ἐκκοσμίκευσι. Ἐξ ἴσου ὅμως ἐκκοσμίκευσι δὲν συνι­στᾷ καὶ ἡ σιωπὴ μπροστὰ στὴν ἐ­πιβο­λὴ διεστραμμένων προ­τύπων σὲ θέματα πίστεως καὶ ἤ­θους; Ὅ­ταν πίστι καὶ πατρίδα προ­δίδωνται, ὅταν οἱ ἅγιοι καθυβρίζωνται, ὅταν ὁ Ἐσταυρωμένος καὶ οἱ ἅγιες εἰκόνες ἐκβάλλωνται ἀπὸ τὴ δημόσια καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή, ὅταν ἡ νεολαία μέσα στὰ σχολεῖα ἐκ­μαυ­λίζεται, ὅταν ξεπου­λιέται τὸ ὄνομα τῆς πατρίδος καὶ παραχωροῦνται ἐδάφη της, μποροῦν οἱ ἀληθινοὶ ποι­μένες νὰ σι­ωποῦν; «Ὅταν μοῦ πειράξουν τὴν πατρίδα καὶ τὴ θρησκεία μου, θὰ μιλήσω, θά ᾽νεργήσω κι ὅ,τι θέλουν ἂς μοῦ κάνουν», ἔλεγε ὁ στρατηγὸς Μακρυγιάννης στὰ Ἀ­πομνημονεύματά του.

Φωτεινὸ ὁρόσημο στὶς μέρες μας μένει ὁ βίος τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου, ποὺ ἀγωνίστηκε πάνω ἀ­πὸ κόμματα καὶ παρατάξεις γιὰ Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *