ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – «Ἄνθρωπον ζητῶ»

«Ἄνθρωπον ζητῶ»

Σεβαστοὶ καὶ ἀγαπητοί μας πατέρες καὶ ἀδελφοί,

καλὸ Τριῴδιο καὶ μετ᾽ ὀλίγον καλὸ στάδιον Τεσσαρακοστῆς.

Διαβάσαμε στὸν τελευταῖο «Ὀρθόδοξο Τύπο» (φ. 2435/10-2-2023, σ. 1 κ.ἑ.) ὑπὸ τὸν τίτλο «Τὸ Πατριαρχεῖον Μόσχας λύει τὴν σιωπήν του» ἀπάντησιν τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τῆς Μόσχας σὲ ὅσα ἀβάσιμα καὶ συκοφαντικὰ εἶπε ὁ οἰκουμ. Πατριάρχης στὶς 9 Δεκεμβρίου 2022 σὲ συνέδριο ἐπὶ θεμάτων διεθνοῦς πολιτικῆς στὸ Ἀμποὺ Ντάμπι.

Τὰ εὑρίσκω σοβαρὰ καὶ δὲν γνωρίζω ἂν ἔχῃ τὸ Φανάρι­­­ ‑ἐκτὸς ἀπὸ αὐτάρεσκες ἐπικλήσεις ἱστορικῶν προνομίων κ.τ.τ.‑ νὰ ἀντιτάξῃ λόγον ἱεροκανονικό, ὀρθόδοξο καὶ πειστικό.

Θὰ ἦτο ἴσως πανορθοδόξως ἀποδεκτὸ τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας καὶ θὰ ἀνέπαυε ὅλο τὸ ἐκκλησιαστικὸ σῶμα, ἐὰν ἦταν ἀπηλλαγμένο ‑ἢ ἔστω καὶ τώρα ἐὰν ἀπηλλάσσετο‑ ἀπὸ τὸ μίασμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, στὸν ὁποῖον ἐνεργῶς μετέχει, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἕνα στενὸ ἐναγκαλισμὸ μὲ τὸ ἐκεῖ κράτος, ὅσο καὶ ἂν κρίνεται γενικῶς ὅτι ἡ ἐκεῖ κυβέρνησις ἔχει λόγους ποὺ διεξάγει τὸν σκληρὸ πόλεμο στὴν Οὐκρανία· ὁ πρόεδρος Πούτιν δὲν παύει νὰ εἶνε ὁ καῖσαρ, ἀπὸ τὸν ὁποῖον ἡ Ἐκκλησία πρέπει πάντοτε νὰ διατηρῇ αὐτοτέλεια καὶ νὰ μὴ ταυτίζεται μαζί του.

Ποιός σήμερα θὰ μποροῦσε νὰ γίνῃ ἀκουστὸς ἐὰν ὑπεδείκνυε κάτι τέτοιο στὸν Πατριάρχη Κύριλλο; Ἡ ὀρθόδοξη Διασπορά τους; Ὁ μητροπολίτης Κιέβου Ὀνούφριος; Κάποιοι ἀπὸ τὸ Ἅγιο Ὄρος (γέροντες Παρθένιος, Φιλόθεος, Ἰωσήφ, Εὐθύμιος, Γαβριήλ…); Κάποιος ἢ κάποιοι ἐκ τῶν ἄλλων ὀρθοδόξων πατριαρχῶν ἀρχιεπισκόπων καὶ ἐπισκόπων (Σερβίας, Γεωργίας, Τσεχίας, Ἀλβανίας, Κονίτσης, Κυθήρων, Μόρφου, …); Κάποια πρόσωπα τῆς ὀρθοδόξου Θεολογίας ποὺ διαθέτουν κῦρος παρὰ τοῖς ἀνὰ τὸν κόσμον Ὀρθοδόξοις (π. Θεόδωρος, π. Πέτρος Χίρς, κ. Τσελεγγίδης, ἢ ἄλλος ἐκ τῶν καθηγητῶν); Ἢ ἄλλος ἄγνωστος ποὺ ὁ Θεὸς μπορεῖ ν᾽ ἀναδείξῃ;

Ἀναζητοῦμε τὸν ἄνδρα ἢ τοὺς ἄνδρες στοὺς ὁποίους ὁ Κύριος θὰ ἔδιδε αὐτὴ τὴν προφητικὴ χάρι, τὴν θεία ἔμπνευσι, τὴν ἐσωτερικὴ πληροφορία νὰ τὸ ἐπιχειρήσουν καὶ τὸν/τοὺς συνοδεύουν οἱ προσευχὲς ὁσίων καὶ δικαίων.

Μὲ τὴν ἐν Κυρίῳ τιμὴν καὶ ἀγάπην

Λαυρέντιος ἱερομόναχος

Φλώρινα 15-2-2023

[ἀπὸ τὴν ἐφημ. «Ὀρθόδοξος Τύπος», φ. 2441, σ. 6]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *