Πρό́σεχε τὴν ψῆφο σου!

Κάνοντας κακὴ ἐ̓κλογὴ ὁ̔δηγεῖς σὲ βάραθρα τὴ̀ν Ἑ̔λλάδα καὶ ματαίως κατόπιν θὰ καταριέσαι ποὺ τελείως ἄ̓́κριτα καὶ ἐ̓πιπόλαια τὴν ἔδωσες! Ἂν στὴ̀ν Ἑλλάδα παρουσιαστῇ ἕ̔́νας πραγματικὰ πιστὸς Χριστιανὸς καὶ πῇ·  «Ἕ̔́λληνες, δὲν θὰ κυβερνήσουμε τὴν Ἑλλάδα μὲ τὸ ἄ̓́λφα ἢ βῆτα ἢ γάμμα κόμμα, ἀλλὰ μὲ τὸ̀ Εὐαγγέλιο! Τὸ Εὐ̓αγγέλιο εἶναι ἡ Σοφία καὶ μ᾿ αὐτὸ θὰ κυβερνήσουμε τὴν Ἑλλάδα!», πέστε μου, θὰ τὸν ψήφιζαν οἱ̔ Χριστιανοί;  Ἐ̓μένα νὰ μοῦ τρυπήσετε τὴν μύτη, ἂν ἡ̔ παράταξί του ἔπαιρνε ἕναν βουλευτή! Τὸ Βαραββᾶ θὰ ἐ̓κλέξουν διότι εἶ̓͂ναι κουμπάρος τους, τοὺς εὐ̓νοεῖ καὶ πολλὰ ἄλλα διότι! Δὲ̀ν θέλεις, λαέ, Ἰ̓ησοῦν τό̀ν Ναζωραῖον; Ἔ̓́, ἄφησε τότε νὰ̀ ἐ̓κλέγωνται ὁἱ Βαραββᾶδες σου καὶ νὰ σὲ κυβερνοῦν οἱ̔ ἀντίχριστοι! Πρέπει νὰ γίνῃ στὴν Ἑλλάδα μιὰ κίνηση Χριστιανική! Ἀ̓λλὰ ποῦ εἶ̓͂ναι οἱ̔ Χριστιανοί; Εἶναι σπάνιοι! Ἀλλ᾿ ὅ,τι καὶ ἂν γίνῃ, τὸ Εὐ̓αγγέλιο θὰ νικήσῃ!

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *