Ἑπτὰ ἱερεῖς ἀπευθύνονται στὸν πρωθυπουργὸ Κυριᾶκο Μητσοτάκη

Ἑπτὰ ἱερεῖς ἀπευθύνονται στὸν πρωθυπουργὸ

Κυριᾶκο Μητσοτάκη

Θέλουμε νὰ πληροφορήσουμε τοὺς ἀδελφούς μας χριστιανούς. Νὰ καταθέσουμε τὴ μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας. Νὰ ὑπομνήσουμε μὲ πατρικὴ ἀγάπη πρὸς ὅλους τὸ θέλημα τοῦ ζῶντος καὶ ἀληθινοῦ Θεοῦ.

Ἡ ἱστορία εἶναι ἀρκετὰ παλιά. Ἰσχνὲς μειοψηφίες καλὰ ὀργανωμένες μὲ γερὲς προσβάσεις στὰ Μ.Μ.Ε., ἔντυπα καὶ ἠλεκτρονικά, πιέζουν ἐδῶ καὶ χρόνια κυβερνήσεις καὶ κόμματα γιὰ νομοθετικὴ ἀναγνώριση τῆς σεξουαλικῆς τους παρέκκλισης.

Οἱ Χριστιανοί -ἀκόμη κι ἐκεῖνοι ποὺ διατηροῦν χαλαρὴ σχέση μὲ τὴν Ἐκκλησία- γνωρίζουμε ὅτι ὁ Θεὸς δημιούργησε δύο φῦλα, τὸν ἄνδρα καὶ τὴ γυναῖκα. Τρίτο φῦλο δὲν ὑπάρχει.

Κατὰ τὴ φυσικὴ τάξη ποὺ ἐγκαθίδρυσε ὁ Θεός, ὁ ἄνδρας ἕλκεται ἀπὸ τὴ γυναῖκα καὶ ἡ γυναῖκα ἀπὸ τὸν ἄνδρα. Ἡ ἕλξη αὐτὴ ἀνοίγει τὸν δρόμο τοῦ γάμου ποὺ στὴ χριστιανικὴ Ἐκκλησία θεωρεῖται «μυστήριον μέγα», μυστήριο ἀγάπης, πηγὴ καὶ λίκνο τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καὶ ὁδὸς ποὺ ὁδηγεῖ στὴ χριστιανικὴ τελειότητα συζύγους καὶ παιδιά.

Ἡ Ἐκκλησία εὐλογεῖ αὐτὴ τὴν ἔγγαμη σχέση καὶ θεωρεῖ τὴν οἰκογένεια, ποὺ ὁ χριστιανικὸς γάμος ἐγκαινιάζει, μικρὴ «κατ᾽ οἶκον» ἐκκλησία.

Εἶναι πολὺ φυσικό, λοιπόν, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν εὐλογημένο χριστιανικὸ γάμο ἡ Ἐκκλησία νὰ μὴν ἀποδέχεται κανενὸς εἴδους ἄλλο γάμο γιὰ τὰ μέλη της, τοὺς χριστιανούς.

Εἰδικότερα γιὰ τὸ φαινόμενο τῆς ὁμοφυλοφιλίας ἡ «θέση» της ἀπὸ τὴν ἵδρυσή της μέχρι σήμερα εἶναι κάτι περισσότερο ἀπὸ ξεκάθαρη: ἡ ὁμοφυλοφιλία δὲν εἶναι θεμιτὴ σεξουαλικὴ ἐπιλογή, ἀλλὰ παρέκκλιση καὶ διαστροφὴ τῆς φύσεως.

Εἶναι κατὰ τὸν λόγο τοῦ ἀποστόλου Παύλου βαρύ, θανάσιμο σαρκικὸ ἁμάρτημα τὸ ὁποῖο, ἂν ὁ ἄνθρωπος ποὺ τὸ διαπράττει δὲν μετανοήσει, τὸν ἀποκλείει ἀπὸ τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μητέρα. Μακροθυμεῖ, ἀνέχεται καὶ προσεύχεται γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ στοὺς κόλπους της καὶ στὴν εὐλογημένη κατὰ Χριστὸν ζωὴ κάθε παιδιοῦ της ποὺ ἀπομακρύνθηκε ἀπ᾽ αὐτήν.

Σὲ καμιὰ περίπτωση ὅμως δὲν ἀποδέχεται καὶ δὲν συμβιβάζεται μὲ τὴν ἁμαρτία. Σὲ καμιὰ περίπτωση δὲν συναινεῖ, ἡ ἐκτροπὴ ἀπὸ τοὺς νόμους τῆς φύσης ποὺ ὅρισε ὁ Θεὸς νὰ γίνει «ἐλεύθερη ἐπιλογὴ» καὶ «δικαίωμα» τοῦ ἀνθρώπου.

Σὲ καμιὰ περίπτωση δὲν συμφωνεῖ νὰ τίθεται σὲ ἰσότιμη λίγο-πολὺ θέση ὁ χριστιανικὸς γάμος ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς καὶ ἡ «ἐλεύθερη συμβίωση» εἴτε ἑτεροφύλων εἴτε ὁμοφυλοφίλων· ἡ εὐλογημένη χριστιανικὴ οἰκογένεια καὶ κάθε λογῆς «ἐναλλακτικὲς μορφὲς» οἰκογένειας, εἰσαγόμενα ὑποπροϊόντα ἀποχριστιανισμένων κοινωνιῶν.

π. Γεώργιος Μπόκας,
π. Δημ. Γεωργούλιας,
π. Λ. Ρασσίνης,
π. Γ. Ράπτης,
π. Τιμόθεος Γεράρδος,
π. Πλ. Ἀραβογιάνης,
π Ξεν. Γεωργιάδης