Γιατί οἱ πειρασμοί;

Γιατί οἱ πειρασμοί;

Γιὰ 3 λόγους εἶναι ἀναγκαῖοι οἱ πειρασμοὶ: 

γιὰ νὰ δοκιμάζονται οἱ ἄνθρωποι ἂν πραγματικὰ καὶ ἀληθινὰ πιστεύουν καὶ ἀγαποῦν τὸν Θεὸ 

γιὰ νὰ γίνουν ἄξιοι τῆς σωτηρίας τους καὶ 

γιὰ νὰ ἔχουν παράδειγμα ὑπομονῆς οἱ μεταγενέστεροι, ὥστε νὰ ὑπομένουν καὶ αὐτοὶ τὶς θλίψεις καὶ τοὺς πειρασμοὺς μὲ εὐχαρίστηση καὶ μεγαλοψυχία. 

Γιὰ νὰ μᾶς ὠφελήσουν οἱ πειρασμοὶ χρειάζεται: 

  • ὑπομονή, προσευχή, ταπείνωση.

(†) γέρ. Φιλόθεος Ζερβάκος