Ἡ ὥρα τῆς ἐγκαταλείψεως τοῦ Κυρίου

Ἔρχεται μία «ἡμέρα Κυρίου» σὲ κάθε ὑπερήφανο ἄνθρωπο καὶ σὲ κάθε κοινωνία, σὲ κάθε λαὸ καὶ κάθε ἔθνος, πoὺ ἀρνεῖται τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ κινεῖται μάλιστα ἀλαζονικὰ καὶ ἐμφανίζει τὴν ἁμαρτία του καὶ τὴν διακηρύττει χωρὶς νὰ ντρέπεται.

Ὁ καθένας μπορεῖ νὰ καταλάβη τὰ λάθη του, ὅπως θὰ λέγαμε μὲ μία κοσμικὴ ὁρολογία, προσπαθεῖ νὰ τὰ κρύψῃ.

Ὅμως οἱ κοινωνίες τόσο ἔχουν ἐκτραχυνθῆ, ὅπου δείχνουν τὶς ἁμαρτίες τους καὶ τὶς προβάλλουν.

Αὐτὸ εἶναι τὸ χαρακτηριστικὸ μιᾶς πόλεως, καὶ τῆς Ἰερουσαλὴμ τότε, ἡ ὁ­ποία ὁδεύει πρὸς τὴν καταστροφή.

Αὐτή, λοιπόν, θὰ ἐγκαταλειφθῆ, ὅ­πως λέει ὁ Κύριος. Θὰ ἐγκαταλειφθῆ γενικὰ ὁποιοσδήποτε, κάθε κοινωνία, ὅ­πως καὶ κάθε πρόσωπο ἐγκαταλείπεται, ὅταν ἔχη αὐτὴ τὴν στάσι.

Ἐγκαταλείπεται ἀπὸ τὸν Θεό. Ἀναχωρεῖ ὁ Θεὸς ἀπὸ τὴν ζωή του – νὰ τὸ πῶ ἔτσι, καὶ τότε βιώνει μία μεγάλη καταστροφή.

Ὅπως θὰ ἀναχωρήση ὁ Θεὸς ἀπὸ κάθε κοινωνία, ἔτσι ἀναχωρεῖ καὶ ἐνεργητικά, ἀπὸ ἐκεῖνα τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησί­ας, ὅπου θὰ δεχτοῦν νὰ «εὐλογήσουν» κα­τά κάποιο τρόπο, σὲ εἰσαγωγικά, καὶ θὰ ἀνεχτοῦν τὴν σοδομιτικὴ ἁμαρτία καὶ θὰ τὴν ἐκκλησιοποιήσουν καὶ θὰ ἐκκλη­σι­οποιήσουν πρῶτα τὴν ἀναγγελία τὴν σο­δομιτική, ἀλλὰ καὶ τὴν ἴδια τὴν ἁμαρτία τελικῶς μέσα στοὺς ναούς.

Αὐτοὶ λοιπόν, καὶ οἱ πιστοὶ καὶ οἱ κλη­ρικοὶ καὶ ὁ λαός, θὰ ἐγκαταλειφθοῦν καὶ θὰ χάσουν τὶς ψυχές τους καὶ θὰ πάθουν μεγάλες πληγές.

Ὅπως συμβαίνει διαρκῶς στὴν ἱστορία…

Ἡ ὥρα τῆς ἐγκατάλειψης τοῦ Κυρίου

ἱερεὺς ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΓΓΙΤΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *