ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ «ΤΡΟΠΑΡΙΟ»!

Τὰ ὄργανα τοῦ «ἀντικειμένου» καὶ φέτος ἔκαναν τὴν ἐμφάνισί τους. Τὸ περιμέναμε, τὸ ξέρομε ὅτι δὲν θὰ σεβασθοῦν τὴν μεγάλη ἑορτὴ τῆς χριστιανοσύνης, τὴν Ἀνάστασι τοῦ Κυρίου. Ἐνοχλοῦνται οἱ ἄνθρωποι τοῦ σκότους ἀπὸ τὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Καὶ τὸ τραγι­κὸ εἶναι ὅτι κατὰ κανόνα λένε ὅτι ὑπηρετοῦν τὴν τέχνη καὶ τὸν πολιτισμὸ καὶ τάχα φωτίζουν τὸν κόσμο, ἀλλὰ ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τὸ ἀληθινὸ φῶς. Καὶ αὐ­τὸ τὸ ἀληθινὸ φῶς εἶναι μόνον ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Ποιός ἄλλος στὴν παγκόσμια ἱστορία τόλμησε νὰ πῆ· «Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου»;

Φέτος ἄνθρωποι τῆς τέχνης, καὶ μὲ τὴν ζωγραφικὴ καὶ μὲ τὴν μουσικὴ ἀσεβέστατα προσέβαλαν τὴν χριστιανικὴ πίστι, στενοχώρησαν τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς ἐκκλησίας σὲ μέρες προετοιμασίας γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς νίκης κατὰ τοῦ θανάτου. Δὲν μπορῶ νὰ πιστέψω πὼς εἶναι τυχαῖο τὸ γεγονός, ὅτι ἐκδηλώσεις κατὰ τῆς χριστιανικῆς πίστεως γίνονται παραμονὲς τῶν Χριστου­γέννων καὶ τοῦ Πάσχα. Χρόνια τώρα βλέπομε νὰ ἐπαναλαμβάνεται τὸ ἴδιο «τροπάριο», δηλ. βάναυσι προσβολὴ τῆς χριστιανικῆς πίστεως πρὶν ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες χριστιανικὲς ἑορτές. Ἐκφράζεται δὲ μέσα ἀπὸ τὴν τέχνη. Καὶ ἂν ἀ­κουσθῆ κάποια διαμαρτυρία, ἀλλοίμονο στὸν διαμαρτυρόμενο. Αὐτὸς ποὺ προσ­βάλλει ἔχει τὸ ἐλεύθερο τοῦ λόγου, αὐ­τὸς ποὺ διαμαρτύρεται εἶναι σκοταδιστής, καὶ δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἐκ­φρά­ζεται ἐλεύθερα. Συνταγματικὴ ἀν­τί­φασι!

Σκέφτομαι ὅμως κάτι ἄλλο, μὲ τὴν συνταγματικὰ ἐλευθερία τοῦ λόγου μου. Γιατί δὲν τολμάει καμμία τέχνη νὰ προσ­βάλη, μὲ τὸ ἴδιο δικαίωμα τοῦ λόγου καὶ τὸν ἴδιο τρόπο, ὄχι τὸν Χριστὸ καὶ τὴν χριστιανικὴ πίστι, ἀλλὰ κάποια ἐξ ἀνατολῆς θρησκεία; Τόλμησε ἕνας εὐρωπαῖ­ος νὰ ζωγραφίση κάτι γιὰ τὸν ἱδρυτὴ τοῦ Ἰσλάμ, καὶ χρειάσθηκε νὰ τὸν προστατεύη διεθνὴς ἀστυνομία. Λέω τολμήσατε, ὅπως παρουσιάσθηκε ἡ Παναγία φέτος σὲ κάποια ἔκθεσι, καὶ ὅπως μουσικὸ συγκρότημα τραγούδησε τὴν χριστιανικὴ πίστι, νὰ παρουσιάσετε γιὰ ἄλλες θρησκεῖες. Ἀντέχετε;

Ἔχομε ἐλευθερία τοῦ λόγου, καὶ μπο­ρῶ νὰ πῶ, ὅτι ἔχομε μὲ τὸν Χριστὸ τὸ φῶς, καὶ μὲ τὸν Ἀντικεί­μενο τὸ σκοτάδι. Ὅσοι δὲν εἶναι μὲ «τὸ φῶς τὸ ἀ­ληθινό» τοῦ Χριστοῦ, εἶναι στὸ σακκὶ τοῦ Ἀντικει­μένου, ὅπου εἰρηνεύουν μεταξύ τους. Καὶ ἀπὸ ἐ­κεῖ πολεμοῦν τὸν Χριστό καὶ τὴν χριστιανικὴ πίστι.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΡΙΖΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *