ΝΕΑ ΠΛΑΝΗ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ

Φαίνεται ὅτι ἡ, κατὰ τὸν ἅγιο Ἰ­ουστῖνο Πόποβιτς, παναίρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καλὰ κρατεῖ καὶ ἁπλώνεται καὶ διαδίδεται ὅπως κάθε λοιμικὴ ἐπιδημία. Καὶ ἔχει ἐπινο­ηθῆ μία νέα ὁρολογία, κάτω ἀπὸ τὴν ὁποία ἀνδρώνεται ἀνενόχλητη ἡ πλά­νη, ὅπως νεωτερικότητα, μετανεωτε­ρικότητα, ἀνεκτικότητα, ἑτερό­τητα, ἐκσυγχρονισμός, προοδευτικότητα, κ.ἄ.π. Καὶ ἐπίσης διακρίνεται μία τά­σις, μία σχεδὸν μανία, νὰ ξεφύγου­με ἀπὸ τὰ παλαιὰ καὶ νὰ δώσουμε νέες ἑρμηνεῖες παραμερίζοντας τὴν πατερικὴ παράδοσι. Διότι ὄχι μόνον οἱ Πατέρες μπορεῖ νὰ ἔκαναν λάθη, ἀλλὰ καὶ στὴν ἁγία Γραφὴ δὲν φαίνε­ται νὰ ἔχουν τὴν ἴδια ἀξιοπιστία τὰ λόγια τοῦ Παύλου μὲ τὰ λόγια τοῦ Κυρίου. Δημιουργεῖται ἔτσι ἕνα κλῖ­μα χαλαρό, γιὰ νὰ χωρέσουν ὅλες οἱ αἱρετικὲς διδασκαλίες σὲ μία ἑνότητα, ἴσως καὶ σὲ μία ἐκκλησία, ὄχι τῆς πίστεως ἀλλὰ τῆς ἀνοχῆς, ἔτσι ὅπως χωρᾶνε σὲ μία φωτογραφία ἐκπρόσωποι ὀρθοδόξων, καθολικῶν, παντοίων προτεσταντικῶν ἀποχρώσεων, μονοφυσιτῶν, κοπτῶν, μωαμεθανῶν, περιβαλλοντικῶν ὁμάδων, κτλ. Στὴν ἴδια προσπάθεια τοποθετεῖται καὶ ἡ ἰδέα ἑνότητας τῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν, λὲς καὶ μπορεῖ νὰ βρεθῆ ποτὲ κοινὸ πιστεύω μεταξὺ Ἰουδαίων, Χριστιανῶν καὶ Μωαμεθανῶν.

Γιὰ νὰ μὴ μακρύνω τὸν λόγο. Ἡ πί­στις μας, ὅπως τὴν ἀποκάλυψε ὁ Κύ­ριος, γιὰ κανένα λόγο καὶ καμμία σκο­πιμότητα, δὲν ἐπιδέχεται ἀπόκλισι οὔτε κατὰ «ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία», καὶ μάλιστα ἔχει συνέπειες «ὃς ἐὰν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀν­θρώπους» (Μθ. 5,18.19). Πιστεύω ὅτι εἶναι πλάνη μεγάλη ὁ νεωτερισμὸς καὶ ἡ χαλάρωσις στὴν προσήλωσι πρὸς τὴν πατρώα καὶ ἀποκεκαλυμμένη πί­στι, ἐνῶ ἔχομε χρέος οἱ ὀρθόδοξοι νὰ καλοῦμε τοὺς πλανεμένους πρὸς αὐ­τὴν τὴν κατεύθυνσι μέχρι οἱ πάντες νὰ «καταντήσωμεν εἰς τὴν ἑ­νότητα τῆς πίστεως» (Ἐφεσ. 4,13), καὶ τότε βεβαίως θὰ βρεθοῦμε ἑνωμέ­νοι. Ἄλ­λα σχήματα, τρόποι, μέθοδοι, ἐπινο­ήματα, χαλαρότητες τάχα γιὰ τὴν εἰ­ρήνη, δὲν φέρνουν τὴν ποθητὴ ἑνό­τη­­τα, πρῶτα βεβαίως τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου, καὶ μετὰ ὅλων τῶν ἄλλων.

Ἡ ἑνότητα βρίσκεται στὴν πίστι καὶ ὄχι στὴν ἁβροφροσύνη.

Δημήτριος Π. Ρίζος

[περ. «Μεγαλομάρτυρες», φ. 378/Σεπτ. 2023, σ. 4]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *