Ὁ «γάμος» ποὺ θὰ ξεθεμελιώσῃ τὸ γάμο

Πολλοὶ –ἀκόμα καὶ χριστιανοὶ καὶ ἀρχιερεῖς– λένε· Ἂς παντρεύωνται μὲ πολιτικὸ γάμο οἱ ὁμοφυλόφιλοι, δὲν μᾶς πειράζει. Καὶ ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κάπως ἔτσι μίλησε ὅταν ἔγινε τὸ σύμφωνο συμβίωσης καὶ τώρα στὴν συνέντευξί του στὴν τηλεόρασι, λέγοντας, ὅτι δὲν τὸν ἐνοχλεῖ ἡ συμβίωσι τῶν ὁμοφυλοφίλων.

Ὅμως οἱ χριστιανοὶ ποὺ ζοῦν στὴν κυριευμένη ἀπὸ τὴν ἀνωμαλία Δύσι ὁμολογοῦν ὅτι μετὰ τὴν θεσμοθέτησι τοῦ «γάμου» τῶν ὁμοφυλοφίλων ξεκίνησε ἕνα μπαρὰζ νόμων ποὺ κυριολεκτι­κὰ διέλυσε τὸν ἱστὸ τῆς φυσιολογικῆς οἰκογένει­ας καὶ τῆς κοινωνίας. Τὰ παιδιὰ διδάσκονται στὰ σχολεῖα ἀπὸ τὶς μικρὲς ἡλικίες, ὅτι μποροῦν νὰ ἀλλάξουν φῦλο καὶ ἀλλοίμονο σὲ ὅποιον ἔχει δι­αφορετικὴ γνώμη ἢ τολμήσῃ π.χ. νὰ προσφωνή­σῃ ἕνα πρώην –γεννημένο– ἀγόρι ὡς ἀγόρι.

Ἐπὶ πλέον νέοι διωγμοὶ μὲ τὴ μορφὴ μηνύσεων, ἀ­στυνομικῶν ἐφόδων, ἠλεκτρονικῆς παρακολουθή­σεως ἐπαγγελματικοῦ καὶ κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ ἐξαπολύονται ἐναντίον ὅποιου τολμήσῃ νὰ πῇ τὴν ἀ­λήθεια, ὅτι ἡ φύσις μᾶς διδάσκει καὶ ὁ Χριστιανι­σμὸς καταδικάζει τὴν ὁμοφυλοφιλία ὡς ἀνωμαλία.

Τὸ κράτος ἀποκτᾶ δικαίωμα ὄχι μόνο νὰ ἐπεμ­βαί­­νῃ στὴν ἐκπαίδευσι τῶν παιδιῶν στὰ σχολεῖα ἀλ­λὰ καὶ στὰ σπίτια. Ἀκόμη καὶ νὰ παίρνουν τὰ παιδιὰ ἀ­πὸ τὶς οἰκογένειές τους, ὅταν αὐτὲς ἔχουν τὴν πα­ρα­δοσιακὴ θεώρησι τῶν φύλων. Παρόμοια νομο­θε­τή­ματα ἔχουν –δυστυχῶς– ψηφιστῆ καὶ στὴν πατρί­δα μας (ἀντιρατσιστικὸς νόμος κλπ.). Τὸ ὑπόστρωμα εἶνε ἕτοιμο γιὰ νὰ ρίξουν ξαφνικὰ τὸ μπαλλάκι.

Ἡ ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας φαίνεται νὰ ξύπνησε λίγο, ἀλλὰ οἱ ἱεράρχες ποὺ προβάλλονται ἀπὸ τὶς τηλε­οράσεις, εἶνε συνήθως αὐτοὶ ποὺ «μασοῦν» τὰ λόγια τους. Γιὰ τοὺς ἄλλους ἐπιφυλάσσονται συνήθως εἰρωνικὰ σχόλια καὶ ὑποτιμητικοὶ χαρακτηρισμοί.

Μακαριώτατε, φαίνεται νὰ ἐνδιαφέρεστε γιὰ τὴν βία στὴν νεολαία, ἀλλὰ ποῦ εἶνε τὸ ἐνδιαφέρον σας γιὰ τὸν ἠθικὸ ξεπεσμὸ ποὺ καλλιεργεῖται στὰ σχολεῖα μὲ τὴν ἀγωγὴ γιὰ τὶς «ἔμφυλες ταυτότητες» καὶ γιὰ τὰ δεσμὰ ποὺ χαλκεύονται μὲ τὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλλωμα γιὰ τὶς μελλοντικὲς γενιές; Οἱ πιστοὶ περιμένουν νὰ δοῦν τὴν ἡγεσία τῆς Ἐκ­κλησίας νὰ ἀντιστέκεται στὸ ρεῦμα τῆς ἀνωμαλίας καὶ τῆς νεοταξίτικης τυραννίας ἢ τουλάχιστον νὰ μὴ συμπλέῃ μὲ αὐτό.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *