Πρὸς τί ἡ μυστικότητα καὶ παθητικότητα τοῦ ἀρχ. Ἱερωνύμου;

Σὰν τὸν «κλέφτη» μὲ τὸν κ. Μητσοτάκη, ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ μὲ τὸν κ. Κασσελάκη

τοῦ κ. Μανώλη Κοττάκη (ἐφημ. «Ἑστία»)

Δυστυχῶς, τὰ νέα δὲν εἶναι καλὰ γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας… Τὸ ἔχασε τὸ τρένο – ὁριστικά. Ἡ κοινωνία τὴν ἀπαξιώνει. «Γιὰ ποιά Ἐκκλησία μοῦ μιλᾶς;» μὲ ρώτησε, κάνοντας ἕναν ἀσύλλη­πτο μορφασμὸ ἀποδοκιμασίας στὸ πρόσωπό του, χθὲς ἕ­νας σαραντάχρονος πατέρας δύο παιδιῶν, ὁ ὁποῖος ἔχει μείνει ἐνεὸς ἀπὸ τὴν παθητικότητα τῆς ἡγεσίας της στὸ θέμα τοῦ γάμου.

Ἡ ἐπανάσταση τῶν ἱεραρχῶν, 27 ἐκ τῶν ὁποίων ζητοῦσαν προφορικῶς ἢ γραπτῶς καθ᾽ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς χθεσινῆς ἡμέρας ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο τὴν ἔκτακτη σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας γιὰ τὸν γάμο τῶν ὁμοφύλων, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς ἀ­ποκαλύψεις τῆς ἐφημερίδας μας τὴ Δευτέρα γιὰ τὰ ἀνίερα «ντὶλ» Μονῆς Πετράκη – Μαξίμου μὲ δέλεαρ τὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία, ἀνάγκασαν χθὲς ἀργὰ τὸ βράδυ τόν –εὑρισκόμενο σὲ κατάσταση πανικοῦ– προκαθήμενο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ ἀνακρούσει πρύμναν. Μὲ στοχευμένη διαρροὴ τῆς τε­λευταίας στιγμῆς σὲ ἐκκλησιαστικὸ σάϊτ καὶ σὲ τηλεοπτικὸ σταθμό, τὸ δελτίο τοῦ ὁποίου ἔβαινε στὴ λήξη του, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἄλλαξε, μπροστὰ στὴν κατακραυγή, τὸν ἀρχικό του σχεδιασμὸ νὰ μὴ συγκαλέσει τὴν Ἱεραρχία καὶ ὁμολόγησε ὅτι συναντήθηκε μυστικὰ μὲ τὸν πρω­θυπουργό πρὶν ἀπὸ 10 ἡμέρες!

Κατὰ μία ἄλλη πηγή, ἡ μυστικὴ συνάντηση φέρεται ὅτι ἔγινε μόλις προχθές, τὴ Δευτέρα 16/1. Ἡ γραμμὴ «περιμένουμε νὰ δοθεῖ στὴ δημοσιότητα τὸ νομοσχέδιο ἀπὸ τὴν κυβέρνηση γιὰ νὰ τοποθετηθοῦμε» κατέρρευσε, καθὼς ἡ Ἱεραρχία συ­νεδριά­ζει ἑκοῦσα ἄκουσα ταυτόχρονα ἢ καὶ πρὶν ἀπὸ τὸ ὑ­πουργικὸ συμ­­βούλιο, τοῦ ὁποίου ἐπίσης ἡ συ­νεδρίαση ἐπισπεύδεται λό­γω τῶν ἀντιδράσεων. Γεγονὸς ποὺ ὁδη­γεῖ σὲ ἕ­να θλιβερὸ σύμ­πέρασμα: εἶναι λίαν πιθανὸ ὁ πρωθυπουρ­γὸς νὰ ἔδωσε στὸν Ἀρχιεπίσκοπο τὸ προσχέδιο τοῦ νομοσχεδίου γιὰ τὴν καθιέρωση τοῦ γάμου τῶν ὁμοφύλων (πρό­κειται γιὰ 13 ἄρ­θρα μαζὶ μὲ τὶς μεταβατικὲς δι­ατάξεις καὶ τὰ ἐρ­γασιακά θέμα­­τα ποὺ ρυθμίζει – ἄ­γνωστο ποιά), ἀλλὰ ὁ κύριος Ἱε­ρώνυμος νὰ τὰ ἀποκρύπτει ἀπὸ τοὺς μητροπο­λίτες γιὰ νὰ δώσει ἐπικοινωνι­ακὲς ἀνάσες στὴν κυβέρνηση.

Ὅλη ἡ στρατηγικὴ τῆς μυστικότητας, τοῦ παρασκηνίου καὶ τῶν ἐπαφῶν στὸ σκότος ἀπὸ τὰ περασμένα Χριστούγεννα, μὲ τὰ «ἤξεις ἀφήξεις» στὴ συνέντευξή του στὸν Ἀντένα, ἕως τώρα πρὸς αὐτὸ κατατείνει: ἡ ἡγε­σία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κάνει «πλάτες» στὴν κυβέρνηση τοῦ κυρίου Μητσοτάκη γιὰ τὸν γάμο. Διὰ τῆς ἀφωνίας της τὸν βοηθᾶ νὰ διαχειρίζεται, χωρὶς νὰ ἔχει ἀνοιχτὸ δεύτερο μέτωπο, τὶς σφοδρὲς ἀντιδράσεις στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Κοινοβουλευτικῆς του Ὁμάδας.

Κι ὅμως! Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος θὰ ἔπρεπε νὰ γνωρίζει πρῶτος ἀπὸ ὅλους μας ὅτι δὲν χωρεῖ κοσμικὴ διαχείριση σὲ πνευματικά, δογματικὰ θέματα ποὺ ἀφο­ροῦν τὴν ἐλεύθερη συνείδηση κάθε Ἕλληνα. Ἀντὶ νὰ παίζει καθυστερήσεις, λοιπόν, μὲ ἀνταλλάγματα ἄγνωστο ποιά καὶ ἀντὶ γιὰ μεταμεσονύκτιες πανικόβλητες διαρροὲς μόλις ἐπληροφορήθη τί ἀντιδράσεις θὰ ὑπῆρ­χαν τὴν ἑπομένη καὶ τί θὰ ἔγρα­φε ἡ ἐφημερίδα μας, καλὸ εἶναι νὰ βγεῖ στὸ φῶς τῆς ἡμέρας καὶ νὰ ἐξηγήσει στὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας: πρὸς τί ἡ μυστικότητα γιὰ τὴ συνάντησή του μὲ τὸν ἐπί κεφαλῆς μιᾶς κυβέρνησης ποὺ θέλει μὲ νέα νομοθεσία νὰ πλήξει τὸ ἱερὸ μυστήριο τοῦ γάμου καὶ νὰ τὸ ὑποβαθμίσει;

Γιατί ὁ ἡγέτης 10.000.000 ὀρθοδόξων συναντήθηκε σὰν τὸν «κλέφτη» μὲ τὸν πρωθυπουργὸ καὶ ἐν χορδαῖς καὶ μὲ τὸν ἀρχηγὸ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης; Τὰ στερνά, λέει ὁ λαός μας, τιμοῦν τὰ πρῶτα – ἂν ὑπάρχουν πρῶτα. Θὰ ἀναμένουμε τὶς ἀπαντήσεις. Καὶ ἂν τυχὸν τὸν ἀδικήσαμε, θὰ ἀναθεωρήσουμε καὶ θὰ ἐκφράσου­με καὶ τὴ λύπη μας. Ἀλλὰ πολὺ φοβόμαστε ὅτι ὁ ἴδιος ἀδίκησε τὸν ἑαυτό του καὶ τὸν ἱερὸ θεσμὸ ποὺ ἐκπροσωπεῖ. Ἀνεπανόρθωτα…

[newsbreak.gr 19.01.2024]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *