Πάνω ἀπ᾽ ὅλες τὶς συμμαχίες εἶνε ἡ συμμαχία μὲ τὸ Θεὸ

Ἡ ἁμαρτία ποὺ ἔχουμε οἱ νεώτεροι Ἕλληνες εἶνε, ὅτι δώσαμε μεγάλη σημασία στὶς συμμαχίες μὲ τὰ μεγάλα ἔθνη καὶ ἐμπιστευθήκαμε σ᾽ αὐ­τὲς τὴν ἐ­λευθερία τῆς πατρίδος μας, λησμονήσα­με δέ, ὅτι πάνω ἀπὸ ὅ­λες τὶς συμμαχίες τοῦ κόσμου αὐτοῦ εἶνε ἡ συμμαχία μὲ τὸ Θεό. Καὶ θὰ ἔχουμε τὸ Θεὸ σύμμαχό μας ὅταν ζοῦμε σύμφωνα μὲ τὸ ἅγιο θέλημά του. Καὶ ἂν ἔχουμε σύμμαχό μας τὸ Θεό, τότε, κι ἂν ὅλα τὰ ἔθνη μικρὰ καὶ μεγάλα μᾶς ἐγκαταλείψουν καὶ μείνουμε γυμνοὶ ἀπὸ κάθε ἐξωτερικὴ βοήθεια, μόνοι, μὲ μόνο βοηθὸ τὸ Θεό, θὰ σωθοῦμε ἀπὸ κάθε κίνδυνο καὶ θὰ νικήσουμε. Γιατὶ ξέ­ρει ὁ Θεὸς μὲ ποικίλους τρόπους νὰ σῴζῃ ἐκείνους ποὺ τὸν ἀγαποῦν καὶ ἐκ­τελοῦν τὸ ἅγιό του θέλημα. Ἐνῷ ἀντιθέτως, ἐ­ὰν ἔχουμε ὅλο τὸν κόσμο μαζί μας, ἀλλ᾽ ἔχουμε τὸν Θεὸ ἐναντίον μας, τότε τίποτε τὸ γενναῖο καὶ ὑψηλὸ δὲν μποροῦμε νὰ πετύχουμε, θὰ μένουμε μικροί, ἀσήμαντοι καὶ ἐξουδενωμένοι πάνω στὴ γῆ.

Γι᾽ αὐτό, στὶς δύσκολες αὐτὲς μέρες ποὺ περνοῦμε σὰν ἔθνος, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θὰ ἔπρεπε νὰ κηρύξῃ μὲ δύναμι στὸ λαὸ τὸ κήρυγμα τῆς μετανοίας καὶ νὰ μᾶς καλέσῃ ὅλους γενικά, ἄρχοντες καὶ ἀρχομένους, μικροὺς καὶ μεγάλους, γυναῖκες καὶ ἄντρες, νὰ μετα­νοήσουμε γιὰ ὅσα σφάλματα καὶ ἁ­μαρ­τήματα καὶ ἐγκλήματα ἔχουμε διαπράξει, καὶ νὰ ζητήσουμε μὲ νηστεῖες καὶ προσευχὲς τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ὅπως τὸ ζήτησαν οἱ πρόγονοί μας σὲ δύσκολους καιρούς, καὶ τότε θὰ δοῦμε κ᾽ ἐμεῖς τὸ θαῦ­μα τοῦ Θεοῦ. Θὰ δοῦμε τὴ νίκη καὶ τὸ θρίαμβο τοῦ δικαίου καὶ τῆς ἐ­λευθερίας…

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

(ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ μικρὸ βιβλίο ΠΟΙΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ; τῶν ἐκδόσεων «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», ποὺ ἐπανακυκλοφόρησε σὲ 2α βελτιωμένη ἔκ­δοσι. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν ν᾽ ἀπευ­θυν­θοῦν στὸ τηλ. 2310.212.659)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *