Ὁ μεγάλος νικητὴς καὶ μεγάλος χαμένος

Στὶς τελευταῖες ἐκλογὲς (21 Μα­ΐου) ποιός ἦταν ὁ μεγάλος νικητής; ποιός ἔλαβε τὸ μεγαλύτερο ποσοστό; Μὰ …ἡ ἀποχή, ποὺ ἔφτασε ἐπισήμως τὸ 40% τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος. 3.900.000 περίπου ψηφοφόροι ἀπεῖχαν.

Τί δείχνει αὐτό; Ἀπελπισία μεγάλου μέρους τοῦ λαοῦ μας γιὰ τὸ πολιτικὸ σύστημα, ἢ ἀδιαφορία, ἢ δυσκολία μετακινήσεως λόγῳ ἐρ­γασίας κ.λπ.; Πολλοὶ οἱ λόγοι ἀλ­λὰ ὁ κύριος εἶνε· ἡ πίστις ὅτι μὲ τὴν ψῆφο δὲν θὰ γίνῃ τίποτα.

Οἱ Χριστιανοὶ βέβαια δὲν ἔχουμε τὴν πεποίθησί μας σὲ ἄρχοντες (βλ. Ψαλμ. 145,3). Ἡ πεποίθησί μας εἶ­νε στὸν Θεό, καὶ Αὐτὸν παρακαλοῦμε νὰ ἐ­λεήσῃ καθένα μας καὶ ὅλους μας. Καλούμεθα ὅμως νὰ ἀξιοποιήσουμε ὅλα τὰ μέσα ποὺ μᾶς δίδονται, πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ σωτηρίαν τῶν ἀν­θρώπων. Γι᾽ αὐτὸ πρέπει νὰ συμ­με­τέχουμε στὶς ἐκλογές! ὄχι χάριν ἀν­­ταλλαγμάτων ἐκ μέρους τῶν ψηφι­­ζομένων, ἀλλὰ γιὰ νὰ βοηθήσουμε τὴν πατρίδα μας, ἔστω μὲ τὴ μι­κρή μας ψῆφο, νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὸν ὀλέθριο γκρεμὸ στὸν ὁποῖο τὴν ὁδηγεῖ ἡ Νέα Τάξις, τὴν ὁποία ὑπηρετοῦν οἱ ἐπικρατοῦσες πολιτικὲς τάσεις.

Ἀδιαφορία σήμερα, σημαίνει ὅτι αὔριο θὰ ὑποστοῦμε ὅλοι τὰ δεινὰ ποὺ θὰ εἶνε δυσ­τυχῶς ἀνεπίστροφα. Γι᾽ αὐτὸ θὰ δώσουμε ὅλοι λόγο ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ γιὰ τὴ δική μας στάσι. Ἂς μὴ γίνῃ λοιπὸν ὁ λαός μας ξανὰ ὁ μεγάλος χαμένος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *