Σωστὴ διαχείρισι τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν

Κάποιοι ἐξακολουθοῦν νὰ μᾶς φοβίζουν ὅτι ἔρχεται πεῖνα καὶ ἄλλα δεινὰ γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα. Βέβαια, στὶς ἡμέρες μας, οἱ περιστάσεις εἶναι τέτοιες ποὺ δὲν ἀποκλείεται τίποτα. Ὅλα τὰ ἄσχημα ἐνδεχόμενα εἶναι πιθανὰ σὲ περίπτωση ποὺ οἱ πολεμικὲς συγκρούσεις ὄχι μόνο δὲν σταματήσουν, ἀλλὰ ἐπεκταθοῦν. Ἤδη ἡ ἀκρίβεια μαστίζει γιὰ τὰ καλὰ τὶς ἀνθρώπινες κοινωνίες καὶ προσπαθώντας κάποιοι νὰ τιμωρήσουν τοὺς Ρώσσους, τιμωροῦν ἀναγκαστικὰ ὅλους μας.

Καλὸ ὅμως εἶναι νὰ περιορίσουμε τὶς σπατάλες μας – ὄχι φυσικὰ ὅσοι ἤδη ὑποφέρουν καὶ δυσκολεύονται – ἀλλὰ ὅσοι νεόπλουτοι καὶ μή – κάνουν ἐπίδειξη πλούτου καὶ προκαλοῦν μὲ τὶς σπατάλες τους ὅσους ὑποφέρουν καὶ δυσκολεύονται. Νὰ μάθουμε στὰ παιδιά μας νὰ ὑπολογίζουν τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ καὶ νὰ μὴν τὰ σπαταλοῦν ἀλόγιστα τὴ στιγμὴ ποὺ κάποια ἄλλα στὴν ἡλικία τους πεθαίνουν ἀπὸ τὴν πεῖνα.

Ὁ ἄνθρωπος πρέπει ἐπὶ τέλους νὰ καταλάβει ὅτι δὲν εἶναι κύριος τοῦ πλούτου καὶ τῶν διαφόρων ἀγαθῶν, ἀλλὰ ἕνας πο­λὺ συνετὸς διαχειριστής τους. Ὁ Θεὸς δὲν μᾶς δίνει τὰ ἀγαθὰ γιὰ νὰ τὰ σπαταλοῦμε, ἀλλὰ γιὰ νὰ τὰ μοιραζόμαστε σωστὰ καὶ δίκαια.

Σὲ μιὰ χριστιανικὴ κοινωνία εἶναι ἀπαράδεκτο ἄλλος νὰ πεινάει καὶ ἄλλος νὰ μεθάει!

Οὔτε εἶναι συνετὸ νὰ ἐνισχύουμε χωρὶς ὅρους ὅσους ἔχουν κάνει τρόπο ζωῆς καὶ ἐπάγγελμα τὴν ἐπαιτεία. Βέβαια οἱ Ἅγιοι δὲν περιφρονοῦσαν οὔτε αὐτοὺς ἀλλὰ τοὺς ἔδιναν κάτι γιὰ νὰ μὴν φύγουν ἀπὸ τὴν πόρτα τους ταπεινωμένοι. Ἦταν ἀρ­κετὸ γι᾽ αὐτοὺς τὸ ὅτι ταπεινώνονταν ἀπὸ μόνοι τους μὲ τὸ νὰ ἐπαιτοῦνε. Πολλὲς φορὲς τοὺς ἔδειχναν καὶ τὸν δρόμο τῆς ἔντιμης ἐργασίας.

Μακάρι ὅλοι μας νὰ φερόμαστε συνετὰ ἔχοντας ἐμπιστοσύνη στὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ καὶ μακάρι ἐπίσης νὰ μὴν στερηθεῖ ποτὲ κανένας μας τὸν ἐπιούσιο ἄρτο, τὰ ἀπαραίτητα γιὰ νὰ κρατηθοῦμε στὴ ζωή.

Κακὰ τὰ ψέματα, ὅλοι μας λίγο ὣς πο­λὺ ἔχουμε κακομάθει καὶ θέλουμε δὲν θέλουμε θὰ δυσκολευτοῦμε!

π. Γεώργιος Τριαντάφυλλος, Λεῦκες – Πάρου