Θὰ εἶναι εὐπρόσδεκτοι στοὺς ναοὺς οἱ βουλευτὲς ποὺ ψήφισαν τὸ ἀντιευαγγελικὸ νομοσχέδιο;

(ἀποσπάσματα)

Α´. ΔΙΑΣΥΡΘΗΚΕ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΟΣΜΟ! Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Ἡ 15η Φεβρουαρίου 2024 εἶναι μαύρη μέρα γιὰ τὸν χριστιανικὸ λαὸ τῆς πατρίδας μας. Εἶναι ἡ μέρα τῆς ψήφισης ἑνὸς νομοσχεδίου ποὺ διέσυρε τὴν Ἑλλάδα σὲ ὅλο τὸν ὀρθό­δοξο κόσμο […] Θὰ τρίζουν τὰ λείψανα Μαρτύρων καὶ Ὁμολογητῶν, ἰδιαίτερα τοῦ ἀπ. Παύλου […]

Δυστυχῶς, γιὰ μία ἀκόμη φορά, ἀρχιε­πίσκο­πος καὶ Σύνοδος ἀποδείχτηκαν ἀνεπαρκεῖς. Εἶχαν δυνατότητα νὰ ἀποτρέ­ψουν τὴν ψήφιση, ἀλλὰ δὲν τὸ ἔπραξαν! Ἤδη ἀπὸ τὶς 5 Ἰουλίου 2023, ὁ κ. Μητσοτάκης, σὲ συνέντευξή του στὸ πρα­κτορεῖο Bloomberg, δήλωσε ὅτι σχεδίαζε νὰ νομιμοποιήσει τοὺς γάμους ὁμοφυλοφύλων. Προφανῶς ἤθελε νὰ βολιδοσκοπήσει τὶς προθέσεις τῆς Ἐκκλησίας. Ἑκατὸ (100) μητρο­πολῖτες ὑπάρχουν στὴ χώρα μας […]· μετρημένοι στὰ δάκτυλα ἐκεῖνοι ποὺ ἄρθρωσαν λόγο διαμαρτυρίας! Ἡ δὲ Ἱερὰ Σύνοδος ἐσιώπησε!

Ἔτσι, ὁ ἐκκλησιομάχος κυβερνήτης κατάλαβε ὅτι δὲν ἔχει νὰ φοβηθεῖ τίποτα καὶ ἀπο­­φάσι­σε νὰ προχωρήσει […] Μεσολάβησαν 7 ὁλόκληροι μῆνες, χρόνος ὑπεραρκετὸς γιὰ νὰ προετοιμάσει ἡ Ἐκκλησία τὸν λαὸ καὶ νὰ διοργανώσει τρόπους ἀντίδρασης καὶ διαμαρτυρίας.

Ἂν ἔπραττε ἔτσι ἡ Σύνοδος, ὁ κ. Μητσοτάκης δὲν θὰ τολμοῦσε […]· τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν ψηφοφόρων τῆς Νέας Δημοκρατίας εἶναι ἄνθρωποι μὲ σεβασμὸ πρὸς τὴν Ἐκκλησία!

Β᾽. ΝΕΟΣ ΔΙΑΣΥΡΜΟΣ: ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΠΡΟΣ­ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΨΗΦΙΣΑΝ;

Ἔφθασε ἡ 25η Μαρτίου, μὲ τὴ δοξολογία στοὺς Ναούς, καὶ θὰ θελήσουν νὰ παραστοῦν πολιτικοί. Ποιά στάση θὰ κρατήσουν οἱ ποιμένες; Θὰ τοὺς δεχτοῦν σὰν νὰ μὴ συνέβη τίποτα; Πλήττεται ὁ θεσμὸς τῆς οἰκογένειας, καταπατοῦνται τὰ δικαιώματα παιδιῶν ποὺ καταδικάζονται νὰ μεγαλώσουν χωρὶς πατέρα ἢ μητέρα! Ἐκτὸς αὐτοῦ, ἀπὸ χριστιανικὴ ἄπο­ψη, θὰ ζοῦν σὲ ἕνα, πνευματικά, τοξικὸ περιβάλλον. Ὑπάρχουν βίντεο στὸ διαδίκτυο μὲ παιδιὰ ποὺ μεγάλωσαν σὲ τέτοιου εἴδους οἰκογένειες καὶ συγκλονίζουν οἱ μαρτυρίες τους(*).

Σὲ ραδιοφωνική του συνέντευξη ὁ νέος μητροπολίτης μας π. Εἰρηναῖος, ὅταν ρωτήθηκε ἂν θὰ τοὺς δέχεται, ἀπάντησε ὅ­τι θὰ τοὺς δέ­χε­ται «γιατὶ ἡ Ἐκκλησία εἶναι θεραπευτήριο ψυ­­χῶν». Ἡ Ἐκκλησία εἶναι θεραπευτήριο γιὰ ἐ­κείνους ποὺ θέ­λουν νὰ θεραπευτοῦν, ὄχι γιὰ τοὺς ἀμετανόητους, γι’ αὐτοὺς ποὺ προκλητικὰ ποδοπατοῦν τὸ Εὐαγγέλιο καὶ ὑβρίζουν τὸ Χριστό μας. Ἂν οἱ βουλευτὲς ποὺ ψήφισαν τὸ νομοσχέδιο μετανοήσουν δημοσίως καὶ εἰσέλθουν στὸ ναὸ μὲ κατεβασμένο τὸ κεφάλι καὶ κα­θίσουν πίσω ἀπὸ μία κολώνα ἀναλογιζόμενοι τὴν ἁμαρτία ποὺ πῆραν στὸ λαιμό τους, τότε θὰ εἶναι εὐπρόσδεκτοι. Ἂν ὅμως ἔρθουν ἀμετανόητοι, καμαρωτοί – καμαρωτοὶ στὶς πρῶτες θέ­σεις, αὐτὸ συνιστὰ ἐμ­παιγμό, βλασφημία, ἀσέβεια […]

Οἱ βουλευτὲς τῆς Νέας Δημοκρατίας (καὶ τοῦ ΠΑΣΟΚ) δὲν ἔχουν δικαιολογία· τὸ κόμμα τους δὲν εἶχε θέσει θέμα κομματικῆς πειθαρχίας. Μποροῦσαν νὰ καταψηφίσουν. Αὐτοὶ ὅ­μως τὸ ψήφισαν, προφανῶς γιατὶ ἤθελαν νὰ φα­νοῦν ἰδιαίτερα ἀρεστοὶ στὸν ἀρχηγό τους. Αὐτὸ δὲν συνιστᾶ βαρύτατη περιφρόνηση καὶ προσβολὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας Του; Ἂν θεωροῦν ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία δὲν εἶναι ἁμαρ­τία, μόνοι τους ἀποστασιοποιοῦνται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, γιατὶ αὐτὸ ποὺ πιστεύουν ἀνατρέπει τὴν Ὀρθόδοξη χριστιανικὴ ἠθική. Τί νόημα λοιπὸν ἔχει ἡ παρουσία τους μέσα στὸ ναό, παρὰ νὰ ρίξουν στάχτη στὰ μάτια τοῦ κόσμου καὶ νὰ παραστήσουν τοὺς «θεοσεβούμενους» γιὰ ἄγρα ψήφων; Καὶ οἱ Ποιμένες; θὰ μετατρέψουν τὴν ἐκκλησία σὲ «πλυντήριο» ποὺ θὰ ξεπλύνει τὴν θεομίσητη πράξη τους;

Ἡ τιμητικὴ παρουσία αὐτῶν ἰσοδυναμεῖ μὲ νέο ὀδυνηρὸ ἐξευτελισμὸ τῆς Ἐκκλησίας. Θὰ τὸν ἐπιτρέψουν ὁ μητροπολίτης καὶ οἱ ἱερεῖς μας, ἢ θὰ σταθοῦν στὸ ὕψος τους […];

Πάντως, ἀκόμη κι ἂν ὑποκύψουν καὶ τοὺς ὑποδεχτοῦν οἱ ἐπίσκοποι, ἂν διστάσουν νὰ δι­αμαρτυρηθοῦν οἱ ἱερεῖς, ἂν ἐκείνη τὴν ὥρα σι­ωπήσει ὁ λαός, θὰ σηκωθεῖ τὸ τέμπλο, οἱ καντῆλες καὶ τὰ στασίδια καὶ θὰ φωνάξουν: «Ἔξω οἱ ἀσεβήσαντες ἀπὸ τὸν ναὸ τοῦ Θεοῦ!».

Πτολεμαΐδα – Φλώρινα, 22/3/2024

Α’ Χαιρετισμοὶ

Ἕπονται ὑπογραφὲς ποὺ εἶναι στὴ διάθεση τῆς εἰδησεογραφικῆς ἱστοσελίδας

(*) 1. «Νεαρὸ κορίτσι μὲ δύο ΛΟΑΤΚΙ+ μητέρες ἀποκαλύπτει ὅτι τῆς λείπει ὁ πατέρας» https://www.zougla.gr/kosmos/nearo-koritsi-me-dyo-loatki-miteres-apokalyptei-oti-tis-leipei-o-pateras/

2. «Μαρτυρία ἑνὸς ἀγοριοῦ ποὺ μεγάλωσε μὲ δύο “μαμάδες”. Περιγράφει μὲ συγκινητικὴ εἰλικρίνεια τὴν ἀνάγκη του γιὰ πατέρα» http://aktines.blogspot.com/2022/03/blog-post 248.html

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *