Προσκαλώντας τὸν Δούρειο Ἵππο!

τοῦ ἀντ/γου (ἐ.ἀ) Νικ. Ταμουρίδη,-Ἐπίτιμου Α΄    Ὑπαρχηγοῦ ΓΕΣ

Ὁ Δούρειος Ἵππος, ὡς γνωστόν, ἦταν μιὰ ἐπι­νό­ηση τοῦ πανέξυπνου Ὀδυσσέα, γιὰ νὰ εἰσ­βά­λουν οἱ Ἕλληνες στὴν Τροία καὶ νὰ λήξει ὁ 10ε­τὴς πόλεμος μὲ ἐπιτυχία. Αὐτὴ ἡ εὐφυὴς ἐπινόηση χρησιμοποιεῖται ἔκτοτε, μὲ διάφορες τακτικές, γιὰ νὰ ἐπιβληθεῖ μιὰ δύναμη σὲ μιὰ ἄλλη.

Στὴ σημερινὴ ἐποχή, στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ φυσικὰ στὴν Ἑλλάδα μας, ἕνας ἰδιότυπος Δού­­ρει­ος Ἵππος βρίσκεται σὲ δράση, γεμᾶτος ἀπὸ ἐπίδοξους εἰσβολεῖς. Στὴν περίπτωση αὐτὴ ὑπάρχει τὸ ἑξῆς παράδοξο: Τὸν Δούρειο Ἵππο δὲν τὸν ἐπινόησαν οἱ ἔξωθεν «ἀντίπαλοι», ἀλλὰ οἱ ἐντὸς τῶν «τει­χῶν», προσκαλώντας τους αὐτοὶ οἰκειοθελῶς νὰ εἰσέλθουν στὴν ἐπικράτειά τους, γκρεμίζοντας τὰ ἐθνικά τους τείχη. Δὲν μπορεῖ νὰ ἐξηγηθεῖ διαφορετικὰ ἡ ἑκούσια οὐσιαστικὰ πρόσκληση σὲ δεκάδες ἑκατομμύρια ἀλλοεθνῶν καὶ ἀλλοθρήσκων, ὀπαδῶν τοῦ Ἰσλάμ, νὰ εἰσβάλουν καὶ νὰ ἐγκαταστα­θοῦν μονίμως στὴν πάλαι ποτὲ χριστιανικὴ Δύση.

Τίποτε δὲν εἶναι φυσικὰ τυχαῖο!

Αὐτὸς ὁ Δούρειος Ἵππος εἶναι σχεδιασμὸς τῆς νέας παγκόσμιας τάξης καὶ δρᾷ ὡς ἐργαλεῖο γιὰ τὴν πολτοποίηση τῶν ἐθνικῶν ταυτοτήτων τῶν κρατῶν-ἐθνῶν καὶ τὴν μετατροπή τους σὲ ἀδύναμες κρατικὲς ὀντότητες, εὔκολα ἐλεγχόμενες ἀπὸ τὴν γνωστὴ πολυεθνικὴ πολιτικο-οἰκονομικὴ ἐλὶτ ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ ἐγκαθιδρύσει μιὰ παγκόσμια αὐ­ταρχικὴ διακυβέρνηση.

Αὐτὸς ὁ Δούρειος Ἵππος ἔχει στὸ μέτωπό του πινακίδα μὲ γράμματα Ἑλληνικὰ καὶ Ἀγγλικὰ καὶ Γερμανικά: Εὐρωπαϊκὸς Οὑμανισμός! Εἶναι ἕνας καθαρὰ ψευδεπίγραφος ἀνθρωπισμὸς ποὺ στηρίζεται σὲ ποικίλους «ἀντιρατσιστικοὺς» νόμους καὶ «μεταναστευτικὰ» σύμφωνα, καθὼς καὶ στὸν στρουθοκαμηλισμὸ καὶ τὸν ἀπόλυτο φαρισαϊσμὸ τῶν παντοδύναμων ΜΜΕ.

Αὐτὸς ὁ Δούρειος Ἵππος εἶναι φορέας τῆς ἀλ­λοεθνοῦς κουλτούρας τοῦ αὐτομαστιγώματος καὶ τοῦ λιθοβολισμοῦ, ποὺ ἐνισχύουν οἱ ἐγκληματικὰ πολύχρωμες ἰδεοληψίες τοῦ τύπου «σεβασμὸς στὴ διαφορετικότητα» ἢ «ἀνοιχτὲς κοινωνίες, ὀρ­θολογισμὸς καὶ ἀνεκτικότητα» ἢ «εἴμαστε ὅλοι πρόσφυγες/μετανάστες» ἢ «δῶστε τώρα τὴν ἑλληνικὴ ἰθαγένεια στὰ κακόμοιρα παιδιὰ τῶν δύστυχων μεταναστῶν».

Αὐτὸς ὁ Δούρειος Ἵππος εἶναι τὸ ἀπόλυτο ἐρ­γαλεῖο τῆς ἀποδόμησης τοῦ χριστιανισμοῦ! Ἤδη ἄρχισαν νὰ τρεμοσβήνουν τα πολυκάνδηλα ὅλα τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς λατρείας. Ἂς ἑτοιμαστοῦμε λοιπὸν νὰ ὑποδεχθοῦμε παντοῦ τὸ ἄδειο, τὸ κρύο τῆς ἀθεΐας. Ἂς ἑτοιμαστοῦμε νὰ δοῦμε τοὺς μιναρέδες νὰ ἐπισκιάζουν τὰ καμπαναριὰ τῶν ἐκκλησιῶν μας!

Αὐτὸς ὁ Δούρειος Ἵππος εἶναι ποὺ ἐπιτακτικὰ μᾶς προσκαλεῖ νὰ μὴν σηκώνουμε ἑλληνικὲς σημαῖες, γιατί μπορεῖ νὰ χαρακτηρισθοῦμε ὡς «ἀ­κροδεξιοὶ» ἢ «φασίστες». Εἶναι αὐτὸς ποὺ ἀ­­­­παι­­­τεῖ νὰ μὴν χτυπᾶμε τὶς καμπάνες τῶν ἐκκλησιῶν καὶ νὰ μὴν γιορτάζουμε τὰ Χριστούγεννα γιὰ νὰ μὴν ἐνοχλοῦνται οἱ μουσουλμᾶνοι. Αὐτὸς ποὺ μᾶς καλεῖ νὰ σκεφτοῦμε ἀκόμη καὶ νὰ κάνουμε ἀνοιχτὰ τὸ σταυρό μας, γιατὶ μπορεῖ νὰ μᾶς ποῦν «προκλητικούς» καὶ «ὀπισθοδρομικούς» καὶ «ἀ­ναχρονιστικούς» καὶ ἰσλαμοφοβικούς.

Δυστυχῶς, εἶναι οἱ προσπάθειές μας σὰν τῶν Τρώων. Οἱ οἰωνοὶ κι αὐτοὶ δυσμενεῖς. Δὲν ξέρω καὶ δὲν θέλω νὰ πιστέψω ὅτι ἡ πτώση μας θὰ εἶναι βεβαία. Πάντως, στὰ τείχη ἐπάνω ἀκούγεται ὁ θρῆνος. Μόνη μας ἐλπίδα ἡ ρήση τοῦ Ἕκτορα, ὡς ἀπάντηση στὸ κακὸ σημάδι: «Εἰς οἰωνὸς ἄριστος, ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης»!

Ἂν ὑπάρχουν Ἕκτορες νὰ μιλήσουν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *