Θὰ περάσουμε τράνταγμα (Άγιος Παΐσιος)

Θὰ περάσουμε τράνταγμα

Δύσκολα χρόνια!… Θὰ περάσουμε τράνταγμα. Ξέρετε τί θὰ πεῖ τράνταγμα; Ἄν δὲν ἔχετε λίγη κατάσταση πνευματική, δὲν θὰ ἀντέξετε. Θεὸς φυλάξοι, θὰ φτάσουμε νὰ ἔχουμε ἀ­κόμη καὶ ἄρνηση πίστεως. Κοιτάξτε νὰ ἀδελφωθῆτε, νὰ ζήσετε πνευματικά, νὰ γαντζωθῆτε στὸν Χριστό. Σφι­χτῆτε λιγάκι. Βλέπω τί μᾶς περιμένει, γι᾽ αὐτὸ πονάω. Μὴν ἀφήνετε τὸν ἑ­αυτό σας χαλαρό. 

ἁγ. Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης