Τί προβλέπει ὁ γ. Φιλόθεος, ἡγούμενος τῆς μονῆς Καρακάλου

Ἐρώτηση : Συζητεῖται ἔντονα ἡ ἕνωσι τῶν «ἐκκλησιῶν».

γέρ. Φιλόθεος: Μάλιστα… Μά­­λιστα… Μάλιστα…

Ἐρ. : Μάλιστα ἔχει ἀκου­στῆ, ἂν ἰσχύῃ, ἴσως γιὰ τὸ 2025.

γ. Φ.: Ποὺ λένε τότε νὰ κάνουν τὸ κοινὸ Πάσχα. Νὰ ἑνώσουν τὴν ἐκκλησία… Ἔ, ἐκεῖ θὰ εἶνε πιὰ ἡ χαριστικὴ βολή. Ἀλλοίμονό μας. Ἐλπίζουμε καὶ εὐχόμαστε ταπεινὰ καὶ ἐλπίζουμε ὅτι θὰ ἀποτρέ­ψῃ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἀλλοίμονο οἱ πρωτεργάτες ποὺ πρόκει­­ται τέτοιο πρᾶγμα ν᾽ ἀ­ποτολμή­σουν. Θὰ γραφῇ μὲ με­λανὰ γράμ­ματα μέσα στὴν ἱ­στορία, ὅπως ὄ­χι μόνον αὐτό, ἀλλὰ θὰ χωριστῇ πάλι ὅπως μὲ τὸ παλαιό, τήν ἐπο­χὴ ποὺ σχίστηκε ἡ Ἐκ­κλησία μας μὲ τὸ παλιὸ καὶ μὲ τὸ νέο ἡμερολόγιο, ἔτσι καὶ τότε, θὰ γίνῃ φοβερὸ χάσμα στὴν Ὀρθοδοξία μας. Θὰ εἶνε μεγαλύτερο τοῦ παλαιοημερολογίτικου σχίσματος.

Ἐρ. : Ὁπότε ἐκεῖ, Γέροντα, οἱ πιστοὶ ποὺ δὲν θὰ τὸ δέχονται αὐτό;

γ. Φ.: Οἱ πιστοὶ δὲν μποροῦνε νὰ δεχτοῦνε τὸ κοινὸ Πάσχα καὶ θὰ γιορτάζουν μὲ τὸ κανονικὸ Πάσχα, τὸ Ὀρθόδοξο.

Ἐρ. : Ἂν ὅμως ὁ μητροπολίτης τους ἔχῃ εὐθυγραμμιστῆ μὲ τὸ κοινὸ Πάσχα; Καὶ στὶς Ἐκ­κλη­σί­ες τὶς συγκεκριμένες ἀ­κο­λου­θῆ­ται αὐτὴ ἡ τακτική, τί μπο­ρεῖ νὰ κάνῃ ὁ πιστός;

γ. Φ.: Δὲν θὰ φέρουν εὐθύνη οἱ ἴδιοι οἱ ἐπίσκοποι; Αὐτοὶ ἀπὸ τὸ Θεὸ θὰ φέρουν, καὶ εἶνε φοβερὴ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου· καὶ θὰ παρασύρουν τὸ λαό. Ἔχουμε παραδείγματα, ἔ­χουμε ἐμπειρίες, τί συνέβη μετὰ ἀπ᾽ ὅλα αὐτά.

Ἐρ. : Ὁ πιστὸς ὅμως δὲν θὰ μπορῇ οὔτε νὰ λειτουργηθῇ, οὔτε νὰ κοινωνήσῃ. Ποῦ θὰ πηγαίνῃ;

γ. Φ.: Ἔ, ἐδῶ εἶνε… ἐλπίζουμε ὅτι θὰ εἶνε τέτοιο τὸ σχίσμα ποὺ θὰ εἶνε φοβερό, καὶ ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ διαίρεση αὐτὸ θὰ φέρῃ, θὰ διχάσῃ τὸ λαό.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *