Τὸ τελευταῖο χειρόγραφο (Χρ. Πήχος)

Τὸ τελευταῖο χειρόγραφο

Στὸ κελλὶ τοῦ μακαριστοῦ Γέροντός μας Χρυσοστόμου βρέθηκε ἕνα χειρόγραφο ποὺ ἐκθέτει σὰν σὲ σχεδιάγραμμα τὶς ἀπόψεις του καὶ τοὺς προβληματισμούς του γι᾽ αὐτὰ ποὺ ζοῦμε σήμερα. Ἀπὸ κάποια στοιχεῖα ποὺ διαθέταμε, κρίναμε ὅτι πρόκειται γιὰ σημειώσεις λίγο πρὶν ἀσθενήσῃ καὶ κοιμηθῇ. Θεωρήσαμε χρέος στὴ μνήμη του καὶ ἀφορμὴ προβληματισμοῦ γιὰ ὅλους μας νὰ τὸ δημοσιεύσουμε, διασαφηνίζοντας τὰ γραφόμενά του. Τὸ δικό του γραπτὸ παρατίθεται μὲ ἔντονα γράμματα.

 –Εἶνε ἀδοκίμαστα.

Tὰ ἐμβόλια ποὺ διατίθενται σήμερα στὴν ἀγορὰ καὶ ἐπιβάλλονται ὑποχρεωτικὰ δὲν δοκιμάστηκαν ἐπαρκῶς σὲ πειραματικὸ στάδιο, ὅπως ἐπιβάλλεται σὲ ὅλα τὰ φάρμακα, πρὶν διατεθοῦν.

«Σύμφωνα μὲ τὸ ἐπίσημο site τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ὀργανισμοῦ Φαρμάκων βρίσκονται ἀκόμη ὑπὸ ἀξιολόγηση. Ἐκεῖ ἀναφέρεται ξεκάθαρα ὁ ὅρος ‟under evaluation”, δηλαδὴ ‟ὑπὸ ἀξιολόγηση”» (Ὁ ἀπολογισμὸς μιᾶς ὑγειονομικοῦ τοῦ Νοσοκομείου Χαλκίδας, ἱστολόγιο «Τὰς θύρας τὰς θύρας…» 22-1-2022 https://tasthyras.wordpress.com/2022/01/22/%ce%bf-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%bc%ce%b9%ce%b1%cf%82-%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd/).

 

Κανονικῶς:

–Ἀπαιτοῦνται 5-10 ἔτη δοκιμῶν σὲ α´) ζῷα, β´) ἐθελοντάς, γ´) γενικὸ πληθυσμό.

Βλ. π.χ. Ἡ ἔγκριση τῶν ἐμβολίων στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση: https://vaccination-info.eu/el/stoiheia-shetika-me-ta-embolia/i-egkrisi-ton-embolion-stin-eyropaiki-enosi.

 

– Ἀνεύθυνοι καὶ ἀκαταδίωκτοι οἱ λοιμωξιολόγοι.

Αὐτοὶ ποὺ σχεδιάζουν τὴν κρατικὴ πολιτικὴ χαρακτηρίσθηκαν διὰ νόμων ὡς ἔχοντες τὸ ἀπόλυτο ἄσυλο γιὰ ὅσα προτείνουν. Πότε ξανάγινε κάτι τέτοιο; Γιατί ἔγινε; Τί εὐθύνες θὰ μποροῦσαν νὰ προκύψουν εἰς βάρος τους καὶ φοβήθηκαν; Ἀναπάντητα ἐρωτήματα.

 

–Οἱ μεταλλάξεις γίνονται στοὺς ἐμβολιασθέντες.

Ὁ Καθηγητὴς ἰoλόγος Luc Montagnier –Βραβεῖο Νόμπελ Ἰατρικῆς 2008–, ποὺ ἀνακάλυψε τὸν ἰὸ τοῦ AIDS, στὶς 13-5-2021 «δήλωσε μ᾽ ἔμφαση: “αὐτὸ εἶναι πολὺ ἁπλό· οἱ παραλλαγὲς προέρχονται ἤδη ἀπὸ τοὺς ἐμβολιασμούς… Ὁ ἰὸς ἔχει τὴ δυνατότητα ν᾽ ἀλλάζει πολὺ ἰσχυρά. …Οἱ νέες παραλλαγὲς δημιουργήθηκαν ἀπὸ τὴν ἐπιλογὴ τῶν ἀντισωμάτων ποὺ παρήχθησαν ἀπὸ τὸν ἐμβολιασμό» (https://dimpenews.com/2021/05/15/%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82-luc-montagnier-%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB-%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE/).

Καὶ ὁ Βέλγος ἰολόγος, περιβαλοντικὸς μικροβιολόγος Kaarle Parikka «σημειώνει· Ἂν ἔχουμε ἕνα ἐμβόλιο ὄχι ἀπαραίτητα λιγότερο ἀποτελεσματικό, ἕνα μονoκλωνικὸ ἐμβόλιο (σσ. ὅπως τὰ σημερινά), κι ἀρχίσουμε νὰ ἐμβολιάζουμε ὅλον τὸν κόσμο, αὐτὸ ἀσκεῖ ἐπιλεκτικὴ πίεση, ἐπιτίθεται σὲ μιὰ μόνο πρωτεΐνη, θ᾽ ἀσκήσει πίεση στὸν ἰὸ καὶ τότε αὐτὸς θὰ ἐπιχειρήσει παράκαμψη καὶ θὰ μεταλλαχθεῖ… κι ἐπειδὴ αὐτὸς εἶναι ἕνας ἰὸς RNA (ὅπως ὁ covid19) αὐτοὶ –σ᾽ ἀντίθεση μὲ τοὺς ἰοὺς DNA– ἔχουν αὐτὸ τὸ χαρακτηριστικό, ὅτι μεταλλάσσονται τεράστια» https://www.pronews.gr/ygeia/farmaka/997869 velgos-iologos-oi-mazikoi-emvoliasmoi-en-meso-pandimias-dimioyrgoyn-pleiada.

 

–Προσβάλλει τὸ αὐτεξούσιο τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν ἐλευθερία ποὺ μᾶς χάρισε ὁ Θεός.

Ἡ ὑποχρεωτικότητα τοῦ ἐμβολίου ποὺ ἐπιβλήθηκε ἀπὸ ἐξωτερικοὺς παράγοντες καὶ στὴν χώρα μας παραβιάζει τοὺς ἑλληνικοὺς (Κώδικας Ἰατρικῆς Δεοντολογίας, Ν. 3418/2005 ἄρθρα 11 καὶ 12, Σύνταγμα ἄρθρο 5 παρ. 1, ἄρθρο 2 παρ. 1) καὶ διεθνεῖς νόμους (ἄρθρο 5 παρ. 1, Σύμβαση του Ὀβιέδο 1997, Οἰκουμενικὴ διακήρυξι γιὰ τὴν βιοηθικὴ καὶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, UNESCO 1950, ἄρθρο 6) ἀκόμη καὶ τὸν ὅρκο τοῦ Ἱπποκράτους ποὺ δίνουν οἱ γιατροί.

Μὰ πάνω ἀπ᾽ ὅλα προσβάλλει τὸ αὐτεξούσιο ποὺ ἔδωσε ὁ Θεὸς στὸν ἄνθρωπο. Μέσα στὸ αὐτεξούσιο βρίσκεται καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ ἀνθρώπου νὰ ὁρίζῃ τὸ σῶμα του.

Τὸ ἐμβόλιο δὲν μᾶς προστατεύει ἀπολύτως ἀπὸ τὴ νόσο, ὁπότε δὲν δικαιολογεῖται ὁποιαδήποτε ἐπιβολή του μὲ πρόσχημα τὴν μὴ διάδοσί της.

 

– Ἡ ταύτισι Ἐκκλησίας καὶ ἐπιστήμης εἶνε βλάσφημη. Ἡ Ἐκκλησία ἐμπιστεύεται μόνο τὸν Θεό. –κτηνῶδες [σ.σ.· αὐτὸ τὸ κτηνῶδες δὲν μοιάζει νὰ ταιριάζει στὸ κείμενο]

Ἡ Ἐκκλησία ἔχει τὴν ἐκ Θεοῦ ἀποκάλυψι. Ἡ ἐπιστήμη προχωρεῖ μὲ τὶς ἀνθρώπινες ἀνακαλύψεις. Ἄρα ἡ Ἐκκλησία δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾷ, ὅτι ἡ παράδοσί της ὑπέρκειται ἀκόμη καὶ τῆς ἐπιστήμης. Χωρὶς νὰ ἀπορρίπτῃ τὴν ἰατρική (ποὺ κι αὐτὴ εἶνε δῶρο τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο), στηρίζει τὴν πίστι της στὸ Δημιουργὸ καὶ Κυβερνήτη τοῦ Παντός, τὸν Ἀλάνθαστο Ἰατρὸ τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων μας.

 

«Τὰ ἀδύνατα παρ᾽ ἀνθρώποις…».

«Ἀποκλειστικὴ λύση ἀναχαίτισης τοῦ ἰοῦ εἶναι τὸ ἐμβόλιο».

Κήρυγμα τῆς Ἐκκλησίας εἶνε τὸ Εὐαγγέλιο, ὄχι τὸ ἐμβόλιο. Δὲν μποροῦμε νὰ λέμε, ὅτι «Ἀποκλειστικὴ λύση ἀναχαίτισης τοῦ ἰοῦ εἶναι τὸ ἐμβόλιο», ὅταν γνωρίζουμε, ὅτι ὁ Θεὸς εἶνε ποὺ δίνει τὴ λύσι στὰ ἀδιέξοδα («πόρον ἐν τοῖς ἀπόροις», ὅπως λένε οἱ πατέρες).

 

– Εἶναι κατασκεύασμα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων. Ἡ Ἐκκλησία χῶρος τῶν θαυμάτων.

Τὸ ὅτι ὅλη ἡ ὑπόθεσις τοῦ κορωνοϊοῦ εἶνε μέρος τοῦ σχεδίου τῆς παγκοσμιοποιήσεως, εἶνε κάτι ποὺ ὁμολογεῖται ἀπὸ ἐμβολιασθέντες καὶ μή. Εἰδικώτερα αὐτὴ ἡ προσπάθεια ἐπιβολῆς τοῦ ἐμβολίου (τὸ ὁποῖο δὲν ἀποτρέπει τὴν ἀσθένεια) δείχνει, ὅτι κάτι ἄλλο κρύβεται ἀπὸ πίσω.

Ἡ Ἐκκλησία δὲν πρέπει νὰ ἀκολουθήσῃ τὸν συρμό, ἀλλὰ νὰ ἀντιτάξῃ τὴν πίστι της στὴν μεγαλωσύνη τοῦ Θεοῦ.

 

CDC: Τὸ 6% τῶν ἀναγγελθέντων θανάτων

Τέλη Αὐγούστου τοῦ 2021 τὸ CDC (Ἐθνικὸ Ἰνστιτοῦτο Δημόσιας Ὑγείας τῶν Η.Π.Α.) δήλωσε ὅτι «Σύμφωνα μὲ τὰ στατιστικὰ στοιχεῖα, μόνο τὸ 6% τῶν 153.504 θανάτων στὶς Η.Π.Α. σχετίζονται μόνο μὲ τὸ COVID-19. Τὸ ἄλλο 94% εἶχε, κατὰ μέσο ὅρο, 2 καὶ πλέον προϋπάρχουσες καταστάσεις ἢ αἰτίες ἀνὰ θάνατο» (βλ. π.χ. https://www.enallaktikos.gr/Article/53859/to-cdc-den-anakoinwse-pws-mono-to-6-twn-thanatwn-poy-shetizontai-me-korwnoio-prokaloyntai-ontws-ap%E2%80%99-ayton).

Ὁπωσδήποτε, αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι ὁ κορωνοϊὸς δὲν συνετέλεσε στὸ νὰ ἔλθῃ ὁ θάνατος καὶ στὸ ὑπόλοιπο 94%. Ἀξίζει ὅμως νὰ σημειώσουμε, ὅτι ἡ διόγκωσις τῶν ἐπιπτώσεών του χρησιμοποιήθηκε γιὰ τὴν ἐπιβολὴ μέτρων ποὺ εἶχαν τὰ ἀντίθετα ἀποτελέσματα, καθὼς ἐπέδρασαν δυσμενῶς στὴν ὑγεία ἑκατομμυρίων ἄλλων ἀνθρώπων.

 

Plotkin

Ὑπάρχει στὸ διαδίκτυο (www.youtube.com/watch?v=7Hd_NqwLa7M) βίντεο μὲ τὴν ἔνορκη κατάθεση τοῦ Stanley Plotkin πρώην συμβούλου τῶν ἑταιρειῶν Moderna, Pfizer, Sanofi κ.λπ. στὸν Ἀμερικανὸ δικηγόρο Aaron Siri τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2018, ὅπου ἐκεῖ ἀποκάλυψε, ὅτι ἐκτρώνονται καὶ κατατεμαχίζονται ἔμβρυα προκειμένου νὰ παραχθοῦν ἐμβόλια.

 

Ἀπὸ πότε ἡ ὑγεία ἔγινε τὸ ὕψιστο ἀγαθὸ στὴ ζωή μας;

Ἡ ὑγεία εἶνε ὄντως ἕνα ἀπὸ τὰ δῶρα ποὺ δίνει ἡ ἀγαθότης τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο. Ὄχι ὅμως τὸ ὕψιστο. Τὸ ὕψιστο εἶνε ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου, γιὰ τὸ ὁποῖο μερικὲς φορὲς ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νὰ ἐπιτρέψῃ ἀκόμη καὶ τὴν ἀφαίρεσι τῆς ὑγείας. Γι᾽ αὐτὸ πάνω ἀπὸ ὅλα προέχει ἡ σωτηρία μας, κι ὅ,τι μᾶς ὁδηγεῖ σ᾽ αὐτήν. Ἐὰν πορευθοῦμε ἔτσι, θὰ ἔλθῃ καὶ ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς. Ἐὰν ὅμως ζητήσουμε τὴν ὑγεία αὐτόνομα, χωρὶς τὸν Θεό, θὰ ἔχουμε τὰ ἀντίθετα ἀποτελέσματα.

 

– Ἡ Ἐκκλησία θεραπαινὶς τοῦ κράτους.

Ὁ μακαριστὸς Γέροντάς μας, πιστὸς μαθητὴς τοῦ π. Αὐγουστίνου (ποὺ εἶχε τὸ σύνθημα «Ζητοῦμεν ἐλευθέραν καὶ ζῶσαν Ἐκκλησίαν»), λυπόταν ὅταν ἔβλεπε ἡ Ἐκκλησία νὰ ὑποτάσσεται στὸ ἄθεο ἐν πολλοῖς κράτος. Αὐτὸ εἴδαμε καὶ στὶς μέρες μας μὲ τὸ πρόσχημα τῆς πανδημίας. Παρατηρεῖ δὲ ὁ Γέροντας, ὅτι ὄχι μόνον στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ

 

– ὅλες οἱ ἑλληνόφωνες ἐκκλησίες ὑπετάγησαν.

 

– Εἶστε σίγουροι γιὰ τὴν ἀποτελεσματικότητα τῶν ἐμβολίων;

Τὸ βλέπουμε πλέον ὅλοι, ὅτι καὶ οἱ ἐμβολιασθέντες μπορεῖ νὰ κολλήσουν, νὰ νοσήσουν καὶ νὰ ἀποθάνουν ἀπὸ τὸν κορωνοϊό. Τὸ χειρότερο ὅμως εἶνε, ὅτι τὸ ἴδιο τὸ ἐμβόλιο ἔχει πολλὲς παρενέργειες, ὅπως δείχνουν ἐπίσημα στοιχεῖα:

«Σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς EudraVigilance, στὶς 27 χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ἀπὸ τὴν 20ὴ Δεκεμβρίου 2020 μέχρι τὴν τελευταία ἐπικαιροποίησή τους, στὶς 31-10-2021, ἔχουν ἀποβιώσει 28.103 ἐμβολιασθέντες καὶ ἔχουν προκληθεῖ 2.637.525 παρενέργειες, ἐκ τῶν ὁποίων τὸ 50% περίπου εἶναι σοβαρές. Σημειωτέον, ὅτι θάνατοι καὶ παρενέργειες πρέπει νὰ πολλαπλασιασθοῦν ἀπὸ μία ἕως δέκα τοὐλάχιστον φορές, ὥστε νὰ φθάσουμε στὸν πραγματικὸ ἀριθμό τους, διότι ὑπάρχει σημαντικὴ ὑποκαταγραφὴ αὐτῶν ἐκ μέρους τῶν τοπικῶν Κυβερνήσεων» (π. Στυλιανὸς Ἐμμ. Καρπαθίου: Τὰ ‘‘ἐμβόλια’’ ἔναντι τοῦ Covid-Sars 2 ὑπὸ τὸ φῶς τῆς διδασκαλίας τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ· βλ. καὶ στὴν ἱστοσελίδα τῆς «Σπίθας»). Μπορεῖ λοιπὸν κάποιος ποιμένας ἀπὸ ὑπεύθυνη θέσι νὰ προτείνῃ τὸν ἐμβολιασμό; Ποιός θὰ ἀναλάβῃ κατόπιν τὶς εὐθῦνες γιὰ τυχὸν παρενέργειες;

 

– Γιατί διχάζετε τὸ ποίμνιο;

Τὸ χειρότερο εἶνε ὁ διχασμός. Ὅλοι μας πρέπει νὰ προσέχουμε. Ἰδιαίτερα οἱ ποιμένες, δὲν θὰ πρέπῃ νὰ προσβάλλουν ἢ νὰ περιθωριοποιοῦν ὅσους ἔχουν ἄλλη ἄποψι σὲ αὐτὰ τὰ θέματα, γιατὶ τότε ὁ διχασμὸς μπαίνει στὴν Ἐκκλησία.

 

– Ὑπάρχει θεραπεία. Διατί ἐπιβάλλουν τὸ ἐμβόλιο ἀντὶ αὐτῆς;

Παραμένει ἀναπάντητο τὸ ἐρώτημα· Γιατί ἡ Πολιτεία ἀρνοῦνταν συστηματικὰ ἐπὶ μῆνες νὰ χορηγήσῃ φάρμακο διεθνῶς ἀναγνωρισμένο (τὰ λεγόμενα μονοκλωνικὰ ἀντισώματα) σὲ ἀρρώστους στὸ πρῶτο στάδιο, ποὺ θὰ γλύτωναν ζωές; Ἀλλὰ κι ὅταν ἀποφάσισε τὴ χορήγησί του, προχώρησε σ᾽ αὐτὸ μὲ πολὺ φειδώ.

 

– Τὰ ἐμβόλια ἔχουν γενετικὸ ὑλικό. Στὴ βάσι τῆς δημιουργίας καὶ παραγωγῆς τους ἔχουν χρησιμοποιηθῆ ἔμβρυα ἐκτρώσεων.

Γιὰ τὴν προκλινικὴ παραγωγὴ τῶν ἐμβολίων ἔναντι τοῦ Sars-CoV-2, ποὺ κυρίως κυκλοφοροῦν σήμερα (PfizerBioΝtech, Moderna, Johnson & Johnson, Astra Zeneca καὶ Sputnik), χρησιμοποιήθηκαν ἀνθρώπινες ἐμβρυϊκὲς κυτταροσειρές.

(π. Στ. Ἐμμ. Καρπαθίου, ἔνθ᾽ ἀνωτ. μὲ παραπομπὴ στὸ Institute Losier Charlotte, Update: COVID-19 Vaccine Candidates and Abortion-Derived Cell Lines, μὲ ἐπικαιροποίηση στὶς 2 Ἰουνίου 2021. Τὴν ἐγκυρότητα καὶ ἀξιοπιστία τοῦ συγκεκριμένου Ἰνστιτούτου, ἀναγνωρίζει καὶ ὁ Εὐρωπαϊκὸς Ὀργανισμὸς Βιοηθικῆς).

 

– Προκαλοῦν μὴ ἀναστρέψιμες μεταβολὲς στὸ κύτταρο τοῦ ὀργανισμοῦ ποὺ εἰσάγονται.

Τὰ συγκεκριμένα ἐμβόλια RNA «λειτουργοῦν ὡς ‘‘γενετικοὶ τροποποιητές’’, κατὰ τὸν ἀνοσολόγο καὶ ἰολόγο Robert W. Malone. Τὸ ἐνιέμενο ὑλικὸ χειραγωγεῖται καταλλήλως, μὲ τὴ χρήση βιοτεχνολογίας, ὥστε νὰ εἰσέλθει στὸ πρωτόπλασμα ἢ τὸν πυρῆνα τοῦ ἀνθρωπίνου κυττάρου καὶ νὰ προκαλέσει ἀνοσοδιέγερση, μέσα ἀπὸ πολυσύνθετους βιολογικοὺς ἀτραπούς. Συνεπῶς, δὲν πρόκειται γιὰ κατ᾽ ἀκρίβεια ἐμβόλια, ἀλλὰ γιὰ γενετικὲς παρεμβάσεις, στὸ ἀνθρώπινο σῶμα» (π. Στυλιανὸς Ἐμμ. Καρπαθίου, ἔνθ᾽ ἀνωτ.).

Ἐν κατακλεῖδι, ἂς ἀφήσουμε τοὺς ἐπιστήμονες καὶ τὰ γεγονότα νὰ δείξουν τὴν ἀλήθεια γιὰ τὸ ζήτημα. Μπορεῖ ὁ καθένας νὰ ἔχῃ τὴν ἄποψί του καὶ νὰ τὴν ἐκφράζῃ, ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ προσπαθῇ νὰ τὴν ἐπιβάλῃ στὴν Ἐκκλησία.

Ἱ. ΜΟΝΗ ΛΟΓΓΟΒΑΡΔΑΣ